Журналисти и студенти обсъдиха проблемите в професията

СБЖ I 7.07.2011

Журналисти, студенти и преподавателите в БСУ участваха в кръгла маса "Актуални проблеми на обществените комуникации в Бургаския регион", организирана от Центъра по хуманитарни науки в БСУ в партньорство с Дружеството на журналистите и кореспондентите в града.

Форумът, организиран по повод 20-годишнината на висшето учебно заведение, бе открит от декана на Центъра по хуманитарни науки доцент Евелина Динева. Тя оповести решението на Националната агенция по оценяване и акредитация при Министерския съвет от този месец, в което се дава най-висока оценка на обучението по специалностите "Журналистика" и "Връзки с обществеността" в БСУ и се легитимира тяхното съществуване за максималния следващ 6-годишен срок.

Доцент Динева отбеляза, че поредната успешна акредитация е признание за работата на преподавателите и студентите, но и заслуга на съпричастната към университета медийна общественост. Със слово на благодарност и покана за инициативност и сътрудничество между университета, работодателите и бизнеса, медийните и пиар организациите от региона се обърна към присъстващите ректорът на БСУ професор Васил Янков.

Професор Галя Христозова представи книгата "Читателски рефлексии на вестникарския език", която е част от изследването на тема "Етнопсихолингвистични и социолингвистични аспекти на медийния език на вестниците в България", финансиран от фонд Научни изследвания на МОМН.

В началото бяха представени резултатите от двете анкети направени с журналисти и студенти. 43-ма действащи журналисти от бургаски медии са отговорили на въпросите, включени в допитването. 37% са отговорили положително на първия въпрос "Независима ли е вашата редакция". Такъв е процентът и на отговорили с "да". 49% от запитаните са отговорили, че икономически интереси са факторът на зависимост, който оказва влияние на медията им, 35% са посочили като отговор – идеологията на изданието, 33% – вкусовете на публиката (читател, зрител).

На въпроса "Какво е нивото на достъп до информация?" 73% са отговорили – проблеми има, но са преодолими. 40% от запитаните посочват като много добро нивото на техническа обезпеченост на медиите, където работят. Според 53% от запитаните PR влияе положително върху обществената функция на медията. Според 37% от анкетираните не се практикува скрита реклама в изданията. Изненадващ е високият процент на журналистите, които са отговорили положително, че са удовлетворени от условията на професионален растеж – 40%.

49 студенти са се включили във втората анкета. 69% от запитаните получават информация от националните медии, 33% – от регионалните. 67% от студентите проявяват интерес към темите със социална насоченост, 61% към културните, 57% към развлекателните.

Участниците в кръглата маса дискутираха обществения престиж на професията журналист и пиар, професионалните стандарти и медийната регулация, взаимодействие между журналистика и пиар.

Оригинална публикация 

Leave a Reply