“Журналистика без журналисти, ПР без ПР-и” е темата на конференция, която се провежда в НБУ на 17 и 18 ноември

EVENTS.dir.bg I 2009-11-13

Man speaks in megaphoneПо време на конференцията студенти, докторанти и преподаватели ще изнесат доклади и научни съобщения по темата, които ще бъдат дискутирани.

На 17 и 18 ноември 2009 г. Департамент "Масови комуникации" на Нов български университет организира Конференция на тема: "Журналистика без журналисти, ПР без ПР-и".

По време на конференцията студенти, докторанти и преподаватели ще изнесат доклади и научните съобщен, които ще бъдат публикувани след това в електронната страница на департамента в сайта на НБУ. 

ПРОГРАМА

17 ноември (вторник)

09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците

І сесия: 10.00 – 11.15 ч., водещ доц. д-р Михаил Мелтев

Специален гост Богомил Шопов, блогър, част от „Електронна граница“, един от създателите на първото он-лайн списание за програмиране „WebDevMagazine“

Слава Динкова, Всеки гражданин е журналист

Перуника Гочева, Какво представлява онлайн дейност на ПР-а?

Десислава Бошнакова, Може ли SEO да измести ПР?

Дискусия

Кафе – пауза – 11.15 – 11.40 ч.

ІІ сесия: 11.40 – 13.00 ч., водещ доц. д-р Александър Ангелов

Евелина Христова, Блоговете като комуникационен инструмент с вътрешните публики на организацията

Владимир Михайлов, Задушаваща прегръдка с Интернет

Елена Енчева, Няма блогова журналистика

Златина Иванова, В новата журналистика властта е на читателите

Дискусия

Обедна почивка – 13.00 – 14.00 ч.

ІІІ сесия: 14.00 – 15.15 ч., водещ доц. д-р Руси Маринов

Росен Стоянов, Всеки гражданин е журналист

Жени Павлова, Потребителски блогове като ПР без ПР-и

Цанка Донкова, Журналистика без журналисти

Вяра Михайлова, Блогът като инструмент на ПР

Петя Александрова, Мястото на критиката при липсващи ПР и журналистика

Дискусия

Кафе – пауза – 15.15 – 15.30 ч.

ІV сесия: 15.30 – 18.00 ч., водещ ст. ас. д-р Росен Стоянов

Петър Владимиров, Блогове и блогове… Какви са критериите за качествен блог?

Александър Христов, Корпоративните блогове и свободата за публикуване в тях

Антония Кондова, Журналистика без журналисти, ПР без ПР-и – да, ама не

Силвия Зарева, Блогът като инструмент на ПР 

Пламен Павлов, Чуруликайки цензурата

Дискусия

Край на първи ден, 18.00 ч.

18 ноември (сряда) 

V сесия: 10.00 – 11.15 ч., водещ ст. ас. д-р Десислава Бошнакова

Eлена Цонева, SEO като инструмент на ПР

Кейс де Грот, от Медийната Академия в Хилверсъм, Довиждане Аристотел (Goodbye Aristoteles – short explanation about the scenario project of the media landscape in 2015)

Райна Николова, Източниците на информация и блоговете – някои правни аспекти

Светла Цветкова, Блогове които най-често се използват от ПР -те

Стойко Петков, Процесът „конвергенция” и влиянието му върху традиционните медии

Дискусия

Кафе – пауза – 11.15 – 11.40 ч.

VІ сесия: 11.40 – 13.00 ч., водещ ст. ас. д-р Стойко Петков

Александър Ангелов, Журналистика

Сиана Башиновска, Блогът като инструмент на ПР-а

Андрей Велчев – Последният есенен лист на българската журналистика

Елена Карамитева, Блогът като инструмент на ПР-а

Мариян Томов, магистър от УНСС, Регулация на социалните медии за деца

Дискусия

Обедна почивка – 13.00 – 14.00 ч.

VІІ сесия : 14.00 – 15.15 ч., водещ проф. Владимир Михайлов, д.н.

Надежда Кичикова, Блогът – глас в пустиня. Хубавият блог – игла в купа сено

Мила Христова, Кога ПР не може без блог?

Ралица Филипова, Къде изчезна журналистиката?

Гергана Джелепска, Какво представлява онлайн дейност на ПР-а

Аделина Тодорова, Клиентският опит като ПР

Дискусия

Край на втори ден, 16.00 ч.

Координатори: 

Ралица Филипова, докторант
Евелина Христова, докторант

Научен ръководител: 

проф. Владимир Михайлов, д.н.

За контакти и допълнителна информация: 

E-mail: masscom@nbu.bg 

Департамент “Масови комуникации”, НБУ

Информация за Конференция на тема: "Журналистика без журналисти, ПР без ПР-и", 17-18.11.2009 г.

Снимка

 

Leave a Reply