Журналистите в България не са бедни

в. Пари | 21.12.2010

Заетите в сферата на информационните услуги са над 58 хил. души

Журналистите в България взимат до два пъти по-високи възнаграждения от средните за страната. Това показват данните от изследване на Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет.

Високо равнище на заплати

През 2010 г. хората в сектора са взимали средни заплати от около 1290 лв. В същото време средната стойност на възнагражденията в страната е била 619 лв. Това показва, че противно на твърденията журналистическата професия не е нископлатена у нас. Авторите на изследването дори я класифицират като професия с високо равнище на заплатите.

Колко са журналистите у нас

Над 56 хил. души са били заетите в сферата на информационните услуги през третото тримесечие на 2010 г., сочат още данните в изследването. към тази категория не спадат само редактори, репортери, издатели или фоторепортери, но и всички работещи в сферата на разпространението, печатните услуги и далекосъобщенията. Те са с около 2000 души по-малко в сравнение с първото тримесечие на годината. Тогава заетите в тази сфера са били над 58 хил. души.

Стр. 22

Leave a Reply