Какво има в пресцентъра?

Сп. Езда | 2009-11-28

Комфортните и предразполагащи работни условия са ключови фактори за доброто сработване с журналистите. На всички международни събития независимо от нивото им трябва да бъде осигурено работно пространство за медиите. Размерите на прессъоръженията се преценяват според значимостта на турнира и броя на акредитираните медии.

Стандартният пресцентър включва следните площи:

- публична – бюро, където се посрещат новодошлите колеги; заключващи се шкафове или други помещения за съхранение на техниката; работно пространство за журналистите и отделно, ако е необходимо, за фотографите; информационна част (където се предоставят стартови списъци, класирания и т. н.); помещение за пресконференции и интервюта.
- частна – офис на прессекретаря; на фотомениджъра; на човека, отговорен за сайта на събитието, както и работна площ за редакционния екип

Достъп

Местоположението на пресцентъра трябва да бъде ясно идентифицирано. Достъпът трябва да се ограничи до акредитираните представители на медиите и оторизираните лица (организационния комитет, състезатели и водачи на отбори и т. н.)

Работно време

Пресцентърът трябва да е отворен поне един час преди началото на първото състезание и 2-3 часа след края на последното изпитание. Строго препоръчително е да позволите на журналистите да довършат работата си в пресцентъра.
Работното пространство трябва да е поне по 1 м на човек, по един електрически контакт за всяка отделна позиция, минимум 1 телефонна линия за всеки три позиции (добре е да има осигурен и безжичен интернет). Работната стая трябва да бъде подсигурена със стриктен контрол на входа. Химикалките и листите наистина вече са заменени от лаптопи – едни скъпи и доста лесни за кражба вещи. Ако не можете да осигурите високо ниво на охрана, трябва Организационният комитет да помисли за застраховки срещу кражба. Алтернативно решение е да осигурите необходимия брой заключващи се шкафчета и да уведомите медиите достатъчно ясно, че всеки от тях отговаря сам за работните си материали.

Телекомуникационна система

Тя е жизненоважна за всяка медия. Крайните срокове са критичен момент в работата на журналистите (и особено за фотографите), така че е наложително да осигурите "чисти" телекомуникационни линии, тъй като разпадналите се телефонни връзки и твърде дългото прехвърляне на големи по обем файлове могат да доведат до пропуснати крайни срокове. Казано по-просто, това значи, че състезанието ви няма да бъде отразено в съответната медия. Телефонните разговори могат да бъдат безплатни за журналистите или за тяхна сметка, но цените не трябва да се завишават. Добре е даже да бъдат предварително съгласувани. Ако е въведена платена телефонна система, осигурете възможност след това за получаване на детайлна фактура с посочен всеки разговор. А не забравяйте, че в днешно време е възможно да оборудвате всички в пресцентъра с ADSL WiFi връзка на доста разумни цени.

В работната медия площ трябва да има:

- маси и столове
- подходящо осветление
- заключващи се шкафчета за журналистите и по-големи такива за фотографите (те са с по-тежка и обемиста техника и екипировка). Препоръчителни размери на шкафчетата – 80 см височина, 45 см дължина и 45 см широчина
- електрически контакти
- телефонни и модемни връзки (аналогови, ISDN, ADSL, безжични инсталации)
- факс

Достъп до тоалетна (за предпочитане близо до пресцентъра) добре е да има:

- ТВ монитори
- място за почивка с напитки и леки храни
- електрически адаптори

Допълнителни услуги:

- Транспорт (редовни автобуси и т. н. от хотела до базата и обратно)
- Бюро за настаняване (осигурява резервации за нощувки, дава информация за възможните хотели и т. н.)
- Фотолаборатория (само в случай че има изрично запитване и молба на акредитираните фотографи)
- Туристическа информация (може би журналистите ще искат да съчетаят работата с почивка и обиколка на града)
- Пощенска станция
- Банка
- Коли под наем

Какви съоръжения трябва да има в залата за пресконференции и какви трябва да са местата сред трибуните, откъдето журналистите да наблюдават състезанието, очаквайте в следващия брой.

01.11.2009 г.

Стр. 68, 69

Leave a Reply