Калина Христова е новият координатор PR и реклама на БАУРЧР

Human Capital I 12.10.2010

Досега се е занимавала с PR, медиа планиране, банер администриране и маркетинг в "Икономедиа"

Калина Христова е новият координатор PR и реклама на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР). Основните и функции в асоциацията са свързани с организиране на събития, управление на вътрешни и външни комуникации.

Тя има 9 годишен опит в областа на Комуникациите и Маркетинга. Занимавала се е с PR, медиа планиране, банер администриране, принт и онлайн маркетинга на проектите в "Икономедиа".

Тя е завършила Масови комуникации в Нов Български Университет, специалност PR, като още тогава проявява интерес към възможностите, които предлага Интернет.

Оригинална публикация

Leave a Reply