Кофас представя актуализираните оценки на риска по страни

Оживлението в развитите икономики (прогноза 1,9% за 2014 г., след 1,2% през 2013 г.) намира място в положителното преразглеждане на оценките на риска по страни на Великобритания и САЩ, които се присъединяват към най-добрата рискова категория. В развиващите се икономики обаче нивото на риск се повишава: оценките за Бразилия, Русия, Турция и Венецуела са понижени или поставени под наблюдение с негативна перспектива.

САЩ и Великобритания: Подобряване на оценките и солидна база

Съединените щати, с оценка А1, подобно на Япония, Канада и Швейцария, преминават през динамичен и балансиран растеж (2,7% прогноза на Кофас за 2014 г.), благодарение на устойчивото потребление на домакинствата и  корпоративната гъвкавост. Нивото на доходност на компаниите отново достига размерите си отпреди кризата с относително нисък дълг. Друг фактор, допринасящ за новата оценка на Съединените щати, е овладяването на кризата с поставянето на таван на публичния дълг в началото на 2014 г.

Великобритания след двугодишна промяна се връща към оценка А3 и положителна перспектива. Растежът (2,1% прогноза за 2014 г.), задвижван досега от потреблението на домакинствата и захранван от по-лесният достъп до кредити, ще се увеличи допълнително тази година благодарение на повечето инвестиции. Увереността сред компаниите се подобрява, въпреки че някои сектори, включително производство, изостават пред други – финансови услуги и строителство.

Някои от големите развиващи се икономики са под напрежение

Забавянето на растежа поради проблеми със снабдяването продължава в по-големите развиващи се икономики. Две държави от БРИК са особено силно засегнати от спадът на инвестициите.

В Бразилия, с понижена до А4 оценка, потенциалът за растеж също е повлиян от намаляването на потреблението и от структурни проблеми: неадекватна инфраструктура, липса на квалифицирана работна ръка и бюрократични пречки.

В Русия геополитическите напрежения утежняват вече отслабената икономика, в резултат на което стига до оценка B и поставянето й под наблюдение с негативна перспектива. Украинската криза, както и увеличаването на износа на капитали, ще имат негативно влияние върху вече забавения темп на растеж (прогноза 1,0% за 2014 г., след 1,3% през 2013 г.), ще има и спад на инвестициите.

Политическата нестабилност е един от критериите, прилагани от Кофас, а оценките A4 за Турция и C за Венецуела и поставянето им под наблюдение с негативна перспектива, отразяват протичащите сложни политически кризи. В Турция рисковете от политическо напрежение не бива да бъдат подценявани предвид общинските и президентските избори (март и август 2014 г.). Кофас очаква растежът да се забави до 2% през 2014 г., което ще се повлияе от по-строгата паричната политика и високата инфлация. Що се отнася до компаниите, практиките на плащане при тях се влошават от декември 2013 г. насам.

Във Венецуела е налице рецесия и хиперинфлация на фона на социалните и политически проблеми. Ситуацията ще остане нестабилна до парламентарните избори през септември 2015 г., по-специално за компаниите, работещи в условията на риск от национализация и контрол върху цените и надценките. Доставчиците в страната, и външни и местни, и нефтопреработвателният сектор страдат от продължителни забавяния на плащанията.

Изключително разнообразен бизнес климат

Заедно с преразглеждането на страновите рискове, Кофас осъществява и годишния си преглед на оценките си на бизнес средата.

Сред страните с подобрения в оценката е Алжир, при който негативната перспектива от оценката B за бизнес среда е премахната. Страната вече усеща ползите от промените в бизнес правилата, въведени от финансовия закон тази година, включително за облекчаване на процедурите по одобряването на чуждестранни инвестиционни проекти.

От друга страна, сред намалените кредитни рейтинги очаквано е и оценката на  бизнес климата в Украйна – понижена до D. Ситуацията в страната се е влошила значително през последните години по отношение на контрола на корупцията и качеството на нормативната уредба. Високото ниво на политическа нестабилност пречи на осъществяването на реформи.

 

Leave a Reply