Колко ценен е един бизнес контакт?

www.darikfinance.bg | 17.04.2012

Този въпрос зададохме на част от участниците в CEO Conference 2012, за да разберем как те оценяват, остойностяват, отнасят и подбират контактите си.

Юлиян Бориславов, управител и съосновател на ICN.Bg:
Всеки контакт е много ценен. Аз деля контактите си на няколко типа – приоритетни и силно приоритетни. Контактите могат да използват по различно предназначение и поради тази причина не трябва да се подценява нито един контакт.

Рада Йосифова, ръководител на отдел "Човешки ресурси" в PricewaterhouseCoopers България:
Разширяването на мрежата от бизнес контакти в повечето случаи не е достатъчен фактор за успех. Успехът в много по-голяма степен зависи от умението и вложените усилия тези контакти да се развият в ползотворни и за двете страни дълготрайни взаимоотношения. Изграждането на успешни взаимоотношения обаче изисква целенасочена работа, грижа и внимание, интерес към отсрещната страна и време.

Христо Попов, управител на 100 % Think Fresh и сериен предприемач:
Един контакт може да промени кариера, бизнес и дори живота на човек. Това обаче зависи повече от умението ни да чуваме и да виждаме възможности отколкото човека, който срещаме.

Георги Крушков, управител на ДАКСИ България:
Ако търсим незабавен ефект и трябва да стигнем до някаква информация, тогава контактите са всичко. И най-ценен е контактът с този човек, който притежава информацията, без значение на ранга му.
Но ако след контакта трябва да извършим действие, в което резултатите подлежат на измерване, контактът е без значение. Там административната процедура трябва да е направила служителите взаимозаменяеми. Не разглеждам случаите, ако контактът е от тип "светски разговор".

Лилия Стоянова, генерален мениджър и главен финансов директор на Moneybookers Bulgaria Ltd:
Един бизнес контакт може да бъде безценен, особено за стартиращ бизнес или бизнес изпитващ затруднения. Един нов бизнес контакт може да допринесе за първата наистина мащабна поръчка или проект, които да осигурят популяризиране и пазарен дял на стартиращия бизнес. Аналогично, за бизнеса изпитващ затруднения, един нов бизнес контакт може да се окаже решаващ за оцеляването на бизнеса и запазването на пазарния му дял.

Георги Павлов, изпълнителен директор на Адрес Недвижими имоти и член и заместник-председател на Съвета на директорите на Ей Джи Кепитъл:
Зависи какво търсите от контакта: идея, бизнес или информация. Най-ценните са контактите, които могат да ви дадат идея – те могат да създадат за вас стойност за милиони.
Обратно, ако не знаете какво търсите от съответния контакт, той ще бъде чист разход за вас – най-често на време, а това е оскъден ресурс, който трябва внимателно да пазите.

Светлозар Петров, създател и управител на JobTiger.bg:
Тези неща са безценни. Отделно всеки човек е уникален и от всеки имаме какво да научим, дори и в чисто личен план.

Максим Бехар, един от създателите на в. Стандарт и управител на M3 Communications Group, Inc:
Един контакт е безценен. Често не съзнаваме това, изтриваме имената от адресната си книга без дори да се замислим, в яда си често правим приятелите си неприятели, всеки ден "разприятеляваме" по няколко души във Фейсбук, караме се с колеги, ненавиждаме си… Това се пълни глупости. Един контакт всъщност са много емоции, милион преживявания, надежди, чувства, бизнеси…пък даже и разочарования. Един контакт означава поне един човек. Значи е безценен.

Оригинална публикация 

Leave a Reply