Комисията по етика се произнесе по жалба на Корпоративна търговска банка срещу “Сега”

www.trud.bg I 14.02.2014

 

Решение на Комисията по етика в печатните медии по жалбата на Орлин Русев и Александър Панталеев, изпълнителни директори на Корпоративна търговска банка, срещу публикацията "Брюксел за България: не е цирк, а менажерия" във в "Сега" от 5 февруари 2014 година.

Днес 02.14.2014 г. Комисията за журналистическа етика в печатните медии, орган на Фондация "Национален съвет за журналистическа етика", се запозна с депозирана жалба от "Корпоративна търговска банка" АД срещу публикация на вестник "Сега" от 05.02.2014 г. С автор Светослав Терзиев, озаглавена "Брюксел за България: не е цирк, а менажерия". Жалбата е публикувана под формата на открито писмо в редица печатни медии, поради което тук не е необходимо да се пресъздава нейното съдържание.

След като анализира жалбата и съдържанието на оспорваната публикация и като взе предвид, че дискусията между жалбоподателя и медията е претърпяла развитие, комисията прецени, че вземането на формално процедурно решение е станало безпредметно, поради следното:

- визираният от жалбоподателя пасаж – откъс от Доклада на Европейската комисия Доклад на ЕС за борба с корупцията, Приложение България – в ​​оригиналният си вид не съдържа добавката в скоби, в която се споменават имена на личности;

- добавката в скоби очевидно е личен коментар на автора на статията и негова интерпретация на съдържанието на този пасаж от доклада;

- дискусионният въпрос е дали този личен коментар е ясно разграничен от факта -. цитат от официален документ, в съответствие с изискването на чл 1.1.4. от Етичния кодекс на българските медии. Визуалното обособяване на добавката – в скоби – е индикация за такова разграничаване . Комисията е на мнение, че разграничаването би могло да бъде допълнително подчертано чрез обичайните съкращения "б.р." или "б.а.", но окончателната редакция на един авторски текст в крайна сметка е въпрос на личната преценка на автора.

- В аналогични ситуации Комисията е взимала решения, с които е препоръчвала (чл. 17 от ПДКЕПМКЕЕМ) на съответната редакция да публикува поправка / уточнение или право на отговор. Вестник "Сега" е публикувал такова право на отговор в броя си от 14.02.2014 г и по този начин е изпълнил изискването на чл 1.2.2 от Етичния кодекс на българските медии Поради това формално решение на комисията – … Препоръка за такова действие – с което да се ангажира медията вестник "Сега", вече не е необходимо;

- искането за евентуално извинение към засегнати лица трябва да бъде отнесено към автора на публикацията и следва да бъде оставено на неговата преценка, с оглед принципа за независимост на журналистите, включително спрямо медията, в която те публикуват свои авторски материали, мнения и позиции.

Алексей Лазаров
Весела Вацева
Генка Маркова
Георги Ганев
Петя Миронова
Радомир Чолаков
Теодора Петрова

Оригинална публикация

 

Leave a Reply