Комуникационните агенции в Европа очакват ръст

Human Capital I 27.05.2011

2010 е била доста по-добра за повечето държави. По-слаби резултати отчитат Гърция, Ирландия, Испания, Португалия, Италия и Чехия според последното проучване на ЕАСА

След по-добрата 2010 комуникационните агенции в Европа са по-оптимистични за бизнес средата и много от тях очакват ръст през 2011 въпреки продължаващия натиск за намаляване на разходите. Това показва последното проучване на Европейската асоциация на комуникационните агенции (ЕАCА), която обединява 27 национално представени организации, сред които е и Асоциацията на рекламните агенции – България.

42% от участвалите в проучването очакват увеличение на оборотите на агенциите, а 4% дори смятат, че ръстът ще бъде сериозен. Според 26% бизнес средата ще остане без промяна, а 11% са отговорили, че очакват намаление на оборотите. Фармацията и банките, както и телекомуникациите и търговията, отново се очаква да отчетат най-голям ръст през годината. Членовете на EACA смятат, че интегрираните комуникационни стратегии и социалните медии ще бъдат най-значимите фактори през годината.

Въпреки оптимизма агенциите смятат, че са най-сериозно засегнати от оптимизирането на бюджетите, като освен това клиентите са оказвали натиск и за скъсяване на сроковете. Като директен резултат от икономоческата рецесия агенциите поставят на първо място сред ключови изисквания на клиента „повече услуги за договорената цена". На второ място слагат опитите за намаляване на тарифите, а на трето място искането на клиентите за допълнителни безплатни услуги. Според проучването рецесията е оказала влияние и върху фокуса на услугите. Агенциите определят като първостепенна промяна това, че нуждата от рентабилни решения се е увеличила, а след това необходимостта от гъвкави, бързи и ефективни решения. На трето място по този показател е натискът на клиентите за намаляване на такситите, който обаче е бил по-малък в сравение с 2010.

Като цяло членовете на ЕАCА смятат, че компаниите продължават да отговарят на икономическата ситуация, като „намаляват инвестициите в реклама” (85%), „търсят по-евтини комуникационни решения” (59%), „предоговарят тарифите” (56%) или „се концентрират само върху един или ограничен брой комуникационни канали"(26%).

Според проучването 2010 е била доста по-добра за комуникационните агенции в сравнение 2009, която беше най-разочароващата за сектора. За миналата година 42% от анкетираните посочват, че са постигнали добри и много добри резултати. Годината обаче не е била толкова положителна за 27% от анкетираните, които отчитат по-слаби резултати, и това са държавите Гърция, Ирландия, Испания, Португалия, Италия и Чехия.

Оригинална публикация

Leave a Reply