Комуникация с марките и компаниите в интернет среда

сп. Твоят бизнес | 10.12.2010 

Какво е влиянието на различните онлайн канали върху поведението на потребителите

През последната година и половина пазарът на комуникационни продукти претърпя драматични промени. Вече ставаме свидетели на това как дигиталните медии доминират над традиционните, нещо, за което се говореше от десетилетие. Много малко са вече компаниите, които не инвестират или не експериментират с комуникационни кампании в интернет. А възможностите на дигиталната среда се променят с дни.
Дигиталното пространство създава модели на поведение, в които понятието "приятел" придобива маркетингово значение, а "потребител" е не просто този, който пазарува, а този, който е обвързан е дадена марка в дигиталната среда. Тази връзка може да се на-
рече всяко онлайн преживяване, което потребителят свързва е марката – от посещаване на корпоративен сайт до следване в Twitter, YouTube или приятелство във Facebook. Днес потребителите определят поведението си към определена марка като продължение на онлайн връзката си с нея. Изследването E-consumers Report, направено от агенцията за он лайн комуникации на All Channels Communication – All Channels | Interaction, посветено на потребителите в интернет отбелязва, че потребителското поведение се повлиява от добрия баланс при използване на дигиталните канали – социални медии, корпоративни и промо сайтове, банерна реклама, Google search.
Онлайн средата в България вече е преживяла тенденцията на масовото облъчване
Наблюдаваме все повече активности за тясно таргетиране и персонализиране на посланията. Това вече е новият задължителен компонент на интернет кампаниите. За да работят и да са адекватни посланията, те трябва да намерят и точната си публика.
E-consumers Report идентифицира шест основни типа потребители в България спрямо тяхното поведение и нагласи, а не само пол, години и социален статус
Тази нова категоризация дава много по-ясен отговор кои са сегментите, до които маркетинговите специалисти искат да достигнат. И най-важното – какво е тяхното поведение в различните онлайн канали и как взимат решение за покупка спрямо отделни продуктови категории.
Проучването показва, че 44% от неактивните потребители па интернет често получават информация от активни онлайн потребители. Това означава, че информацията онлайн се отразява на потребителското поведение дори на тези, които не ползват интернет редовно. Тя е изключително важна, ако се използва правилно. Мнението на онлайн потребителите се
оказва толкова важно, колкото u една реклама в офлайн пространството.
Това е добър пример, за да кажем че интергирането на онлайн и офлайн каналите в комуникационната стратегия на бранда е ключово. Интересното е, че не Всички глобални тенденции са валидни и за България, фактор за това различие е нашата култура и народопсихология, както и това, че имаме локални канали, които в някои случаи имат много силно влияние.
Един от основните изводи, направени в изследването е, че Twitter като една от най-популярните социални мрежи в света В момента не е фактор В България. Едва 10,3 % от българите имат профил В Twitter, но 68,3% Влизат В него веднъж и по-малко на седмица. Тази честота на ползване не е достатъчна, за да определя поведение и да смятаме Twitter за силен канал за комуникация.
Потвърждава се обаче влиянието на най-популярния сайт за търсене Google. 58% от тези, които ползват активно интернет заявяват, че търсят информация преди покупка именно В Google. Търсещите изобщо там са 100% от активните онлайн потребители. Никой не оспорва Влиянието на този канал, но В България Все още не се използва достатъчно услугата за Google оптимизация. Марките трябва да знаят какво Виждат за тях техните потребители, когато търсят в Google и какво е необходимо да се направи, така че потребителите да бъдат активирани към реална покупка.
В дигиталната среда отношението, което хората имат към марките е много no-ангажирано и дори емоционално. Това е напълно нормално, тъй като онлайн средата дава Възможност за диалог и интеракция между компаниите и техните потребители. Важен инструмент за маркетинговите специалисти е да научат как правилно да общуват е потребителите на техните марки.

Александър Дурчев, главен изпълнителен директор на All Channels Communication

Компанията е създадена през 2001 г. като класическа PR агенция. През годините компанията се развива до комуникационна група, обхващаща пълния спектър на комуникационни услуги. В края на месец ноември звеното за дигитални комуникации – All Channels | Interaction съвместно с агенцията за маркетингови изследвания "Ноема" пусна на пазара първия у нас E-consumers report – национално представително изследване за онлайн поведението на потребителите в България, влиянието на социалните мрежи и отражението им върху бизнеса.

Г-н Дурчев, какво е ценното на E-Consumers Report?

- Ключовото за E-consumers report е, че изследването дава не само количествени, но и качествени данни. Той помага на марките да интегрират онлайн диалога си с потребителите с тяхната офлайн комуникационна стратегия. Вярваме, че информацията в изследването ще бъде от полза на комуникационните специалисти. С анализите и тенденциите в него те ще могат да запазят баланса на комуникационните канали без да се предоверяваме на модите и субективните усещания.

На кого ще послужи информация в изследването?

- Надяваме се, че Е-Consumers Report ще се превърне в неотменна част от маркетинговите инструменти, които ползват комуникационните специалисти у нас. Данни и анализите, включени в него ясно посочват нагласите на хората към информацията в дигитална среда. По-важното е, че има насоки как тези нагласи могат да бъдат използвани за ефективната комуникация между марките и потребителите. Целта на всеки продукт е да бъде гидът на маркетинг специалистите в морето от възможности, което интернет предлага.

С каква периодичност ще се прави актуализация на данните в изследването?

- Данните в него са инструменти, които експертите по дигитална комуникация от All Channels | Interaction използват в ежедневната си работа при изграждането на печеливши дигитални стратегии. Поради тази причина смятаме, че актуализацията в рамките на половин година е не само наложителна, но и отговаря адекватно на скоростта на развитие на он-лайн медиите.

Стр. 52 – 53

Leave a Reply