Комуникацията преди и сега

в. Поглед | Сорън ГОРДХАМЪР | 2010-02-12 

Пет нива на ефективно общуване в ерата на социалните медии

В ерата на социалните медии, нашите мрежи са много по-големи откогато и да било и ние разполагаме с повече начини да комуникираме с хората в тези мрежи. Дори и да не сте много активен във Facebook или Twitter, моето предположение е, че вашата сфера на комуникация значително се е разширила през последните години. С кого комуникирате и как комуникирате са неща, които са се променили радикално. Тази нова ера на обвързване предоставя едновременно и възможности и предизвикателства.
В миналото ние разполагахме с няколко начина за контакт – телефон, и-мейл или обикновена поща. Днес, в голяма степен благодарение на социалните медии ние имаме много различни нива на комуникация, като всяко от тях има специфична цел и етикет. Когато ние не разбираме ролята на тези нива, те се превръщат в огромна загуба на време. Когато ние ги разбираме, те могат да ни помогнат по-ефективно да се обвързваме и навигираме в тези нови сфери.

Ниво 1; Общественият отговор
Почти всеки от нас, включително и Бил Гейтс (наскоро се присъедини към Twitter), е научил важността да има едновременно причина да комуникира с хората, както н канал където те да могат да отговорят. Макар да можете да правите това във Facebook чрез коментари на фен страници и в групи, то изглежда по-приложимо в Twitter, където хората изпращат и получават кратки и видими от другите съобщения.
Публичният отговор предоставя отворен и прозрачен канал за хора, които могат да взаимодействат с обществени фигури, марки, както и помежду си, без напрежението на отговор, който пристига по и-мейл например. Публичните дискусии са добра стартова точка за обвързване, която никога не е съществувала преди появата на социалните медии и ако това бъде правено правилно, то често може да води до по-плодотворна директна комуникация.
Ниво 2:
Директното послание
Веднъж след като дадено взаимоотношение е създадено чрез публична комуникация, следващата стъпка често е директно послание чрез социална мрежа. Директното послание създава частна връзка, без да бъде ползван и-мейл. Всъщност, директното послание може да бъде предпочитано пред директния мейл в дългосрочен период.
Защо? Особено при Twitter, директното послание има лимит на символите и
може да дойде единствено от хора, които следвате. Ако имате десет и-мейл адреса и десет директни съобщения от Twitter, кои бихте желали да отворите първи? За голям брой от хора, това са директните послания.
Веднъж след като сте осъществили връзка чрез директно послание и получите позволение да следвате даден потребител чрез и-мейл, и-мейлът често е по-добре приеман. Facebook, където повечето хора позволяват лични съобщения, също може да бъде причина за отвеждането на комуникацията на следващо ниво.
Ниво 3: И-мейл
И-мейлът все още има своето място в тази нова ера. Той позволява по-задълбочена комуникация, лесно може да бъде препратен и да бъде пратен на много хора наведнъж. Когато и-мейлът е използван сръчно, той позволява по-дълбока комуникация. Когато не се използва ефективно, може да се превърне в голяма загуба на време, след като хората пишат дълги писма без много смисъл за времето и вниманието, което те искат от получателите.
Тази линия прави и-мейла близък до най-високото ниво в ерата на социалните медии. Ако искате да преминете към следващото комуникационно ниво с някой, уважавайте този директен и личен канал и поддържайте вашите и-мейли сбити и смислени.
Ниво 4: Телефон
Чуването на нечий глас, позволява на хората да имат по-добро чувство един за друг. Докато при комуникацията чрез текст или SMS, потребителя има време внимателно да прецени думите си, това носи представа, която може да не е истинска или да е трудна за вярване. Телефонно обаждане позволява по-директен контакт и може да бъде особено полезно ако въпросът е деликатен.
НИВО 5:Лично
(или чрез видео чат)
Срещал съм се с множество хора лично, като преди това съм комуникирал с тях чрез социални мрежи. Всички от тези срещи са били една естествена натурална прогресия на нашата първа дигитална комуникация. Докато преди време общуването лице в лице е било стартова точка, днес, личните срещи често се случват на по-късни етапи.
Личната среща предоставя по-дълбока връзка, особено когато хора обмислят да работят заедно по даден проект. За някои хора Skype или друг видео чат може и да е достатъчен за това.
Много често, хората мислят, че комуникацията се извършва само чрез думи, но нашите тела също участват в този процес. Те комуникират колко комфортно или некомфортно ние разискваме даден проблем, нашето ниво на заинтересованост по въпроса и нашите надежди и страхове. Личните срещи с някой ви позволяват да осъществите комуникация на няколко нива и хората често си тръгват от срещата с много по-ясни чувства един за друг.
Заключение
В тази ера на социални медии, когато ние достигаме и се обвързваме с все повече и повече хора, въпросът е не само "Трябва ли да комуникирам с някой?", но "Как трябва да комуникирам с някой? Как мога да изградя обвързване през времето?". Колкото повече следваме и разбираме важността на всички различни нива но комуникация, толкова повече ще можем да използваме сръчно и ефективно всяко от тях.
Материалът е преведен от Maskable и се публикува под редакцията на PR Kernel

Стр. 4

Leave a Reply