Красимир Добрев: Тенденциите на 21 век са PR-ът да се случва все повече онлайн

Diploma.bg I Джадала МАРИЯ I 24.01.2011

Красимир Добрев e студент в департамент Масови Комуникации на Нов български университет. Ние от Diploma.bg му пожелаваме успех в обучението и благодарим за интервюто.

Защо реши да участваш в проекта Wikipedia към курса Онлайн пространство и PR?

Тенденциите на 21 век са PR-ът да се случва все повече онлайн. За нас – студентите като бъдещи практици е важно да се адаптираме адекватно и конкурентно в този процес на интерактивност. Проектът WikiPedia насърчава този опит, предоставяйки платформа, върху която да изпробваме уменията за обективно и енциклопедично писане. В PR професията wiki-публикациите са популярни, а тяхното овладяване отрано е предимство за младите кадри. Ето защо не се поколебах да участвам, за което съм благодарен на г-жа Жюстин Томс за съвременните практики, към които ни дава насоки.

Кое беше най-трудното за теб в този проект?

Препятствията при работата ми с WikiPedia бяха свързани главно с навигацията, форматирането и оформлението в системата. Вътрешната комуникация с администраторите също ми се стори тромава. Изчерпателното позоваване и цитиране на достоверни източници се оказа ценен урок. Надявам се статията ми за Интерактивните пъблик рилейшънс да е била четивна, разбираема и най-вече практична за колегите ми. Ще съм доволен, ако успея да я разширя с опита, който получавам.

Как бе приет проектът като цяло от колегите? На какво те/ви научи най-вече? Кое бе най-ценното?

Проектът бе приет спорно от колегите ми. Част от тях допринесоха разширяването на българската Wikipedia с ентусиазма си, част от тях се отнесоха индиферентно.

Като преимущество от проекта смея да посоча, че упражних публичното писане и неутралния маниер на изразяване, изчистен от лична утайка. Като PR професионалисти ежедневно ще се налага да генерираме текстове за различни аудитории, а WikiPedia се явява тест по използване на неконвенционални канали на комуникация.

Любими и най-полезни, от гледна точка на адекватни знания предмети в следването до тук?

Обучението по комуникации в НБУ функционира на изключително професионално и актуално ниво. Преподавателите са действащи практици от медийния живот и публичните комуникации. Не мога да назова курс, който да е бил неадекватен по отношение на знанията. С вдъхновение съм посещавал и посещавам курсовете на преподватели като Толя Стоицова, Десислава Бошнакова, Стоян Стоянов, Росен Стоянов, Божидар Манов, Александър Ангелов, Михаил Мелтев. Радвам се, че преподавателите в департамента са личности и изявени експерти в областта си.

Доколко важна е, според теб, практиката като част от процеса на обучение във висшето образование?

Практиката е изключително ценна. Българските ВУЗ-ове трябва да я насърчават и да отделят средства за нея. Препоръчително е стажовете и лекциите да се адаптират, както се действа по света. Смея да твърдя, че практиката по PR в НБУ еволюира успоредно с теорията, а и самият университет отделя достатъчно финанси за съвременното си развитие.

Знания или диплома?

Качествени знания и престижна диплома. Балансът трябва да е търсен и постиган. Вярвам, че в България шуробаджанащината започва да става ретро и че талантливите ще успеят да се реализират.

Пожеланието ти към бъдещите студенти в НБУ?

Посланието ми към бъдещите студенти е да бъдат любопитни и активни. НБУ е университет, организиран по начин, който предоставя несравними и богати ресурси, стимулирайки индивидуалното развитие на студента. Бих насърчил колегите да използват възможностите на НБУ в плюс на тяхното професионално развитие. Съветвам ги да бъдат онлайн и да използват интернет като помощен инструмент за академични цели. Нека творят и създават, тъй като НБУ е толерантен спрямо новите идеи. Пожелавам им да не пренебрегват извънакдемичните дейности, занимания и призвания, да се забавляват, да бъдат по-социални един спрямо друг и да позволят на тяхната Alma Mater да се превърне в оправдана инвестиция за в бъдеще.

Оригинална публикация

Leave a Reply