КРС ще разреши цифров мултиплекс за националните радио и телевизия

в. Класа | 2010-03-16

Комисията за регулиране на съобщенията обяви намерението си за издаване на разрешение за цифров мултиплекс за разпространение на програмите на обществените оператори, съобщиха от пресцентъра на КРС. Чрез мрежата ще се разпространяват програмите на БНР и БНТ като обществени радио- и телевизионни оператори.
Разрешението ще бъде издадено за територията на България със срок 15 години. Националната мрежа за наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване ще обслужва 12 града в страната: Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Кърджали, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София, Стара Загора, Шумен. Условията, които КРС ще наложи по отношение на разрешението за ползване на радиочестотния спектър, включват предприятието, получило разрешение, да започне излъчване на "островен" принцип до ноември 2010 г. в 7 от градовете: Бургас, Варна, Видин, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. До декември 2012 г. следва да бъде осигурено минимум 95% покритие по население за всички зони на обслужване.

Стр. 15

Leave a Reply