КЗК поряза фирма с 260 000 лв. за нелоялна конкуренция

в. Дума | 30.04.2011

Комисията за защита на конкуренцията наложи три имуществени санкции по 86 480 лв. (общо 259 440 лв.), на "Вивека Консултинг" ООД, за нелоялна конкуренция, която е нарушение на законодателството. Производството е образувано по искане на софийската фирма "Вивека" ЕООД. Двете компании предлагат рекламни и PR услуги.
Данните по преписката показват, че в името на ответното дружество недобросъвестно е търсено сходство с вече наложено на пазара наименование на конкурент. Умишлено е регистриран и използван домейн www.viveka.bg, идентичен с този на молителя – www.viv-ека.соm, а на Интернет страницата на "Вивека Консултинг" е публикуван заблуждаващ списък с клиенти и осъществени проекти.
Комисията смята, че подобно поведение нарушава правилата на лоялната конкуренция и създава риск от въвеждане в заблуждение на потенциалните потребители на рекламни и PR услуги. КЗК постанови прекратяване на нарушенията.

Стр. 6
 

Leave a Reply