КЗК става арбитър в медиен спор за първи път

в. Пари | 11.01.2011

Комисията глоби издателя на "Дневник" и "Капитал" заради увреждане доброто име на "Нова българска медийна група" на Ирена Кръстева

В края на миналата година Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) взе решение, което е прецедент в досегашната й практика – произнесе се в спор между медии, който не е чисто търговски. Комисията глоби издателя на вестниците "Капитал" и "Дневник" – "Икономедия" – за три публикации, свързани
с друго издателство – "Нова българска медийна група" (НБМГ) на Ирена Кръстева. Независимият държавен орган, който следи за спазването на принципите, регламентирани в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), наложи санкция заради увреждане на доброто име и доверието към групата, управлявана от Ирена Кръстева, както и за оказване на нелоялна конкуренция. Така комисията се оказа арбитър във взаимоотношенията между две издателски групи. Практиката в подобни ситуации е казуси от този род да се решават на ниво гилдийни организации. НБМГ обаче не е подписала
Етичния кодекс, който влезе в сила през 2006 г. и на който се възлагаха надежди за саморегулация на медийната среда. Това, че медийната група на Ирена Кръстева не е подписала кодекса, прави невъзможно случаят да бъде решен в Етичната комисия.
Според запознати с решението на КЗК материята на казуса между издателите е много фина и има риск от пряко засягане на свободата на словото. "Основната дейност на медиите е да разгласяват информация и в този смисъл да се прилага текст от ЗЗК, свързан с говорене срещу конкурент, е крайно неуместно, опасно и негативно за свободата на словото", коментира за в. "Пари" ръководителят на правния екип на "Програма за достъп до информация" Александър Кашъмов. Според него санкция трябва да се налага само при наличието на обществена необходимост, а това означава да се изследва задължително общественият интерес от направените публикации. Според адвоката публикации, които са направени в обществен интерес, поначало не може да бъдат санкционирани, защото обществото има право да получава информация и да изслушва обществените дебати по дадени въпроси.

Стр. 23

Leave a Reply