Лектори на Apeiron Academy ще водят обучения в програмата HR Академия на БАУРЧР през 2010 г.

Apeiron Communication I 2010-04-13

Лекторите на Apeiron Academy – Нели Бенова и Таня Бриклер ще водят обучения в рамките на програмата на HR Академията на Българска асоциация за управление и развитие на човешките ресурси (БАУРЧР) през 2010 г.

Apeiron Academy беше сред победителите в конкурса на Асоциацията за избор на лектори в различни тематични модули, организиран в края на
2009 г.

"Вътрешните комуникации – средство за изграждане и развитие на корпоративната култура" и "Управление на баланса между работа и личен живот" са темите на двете обучения, които ще се проведат през март и октомври т.г. С тях Аpeiron Academy разшири своята програма от професионални тренинги, давайки нови възможности за професионално развитие на комуникационни специалисти в области като вътрешни комуникации, организационна култура и управление.

Другите тренинги на Apeiron можете да разгледате на сайта на Академията.

Оригинална публикация

Leave a Reply