Лобизмът е баланс между интересите на две или повече страни

Ardency Consulting I Ноември 2006

 Интервю на Ивайло Борисов, управляващ директор на Ardency Consulting, за Businessweek България, Ноември 2006 г.

Ивайло Борисов-  Търси ли бизнесът вашите професионални услуги?
 
-  Определено да, въпреки че предприемачите не разбират, че това, за което ни търсят е лобизъм (в България тази дума има нужда от положително звучене). Те идват при нас, за да решат конкретен проблем. Преди дни например, като част от обслужването на един от нашите клиенти, проведохме класически случай на лобизъм. Собственикът на средна българска компания, която предлага високотехнологични решения в екологията и енергетиката и на която един от основните клиенти са общините, се натъква на неподготвеността им по отношение познаване на материята и чисто административно – неподготвеност за провеждане на търгове и участване по проекти.
    Моята работа бе да намеря точния адресат на проблема – в този случай Сдружението на българските общини – и пред тях да изложа проблемите си, като намерим допирна точка за сътрудничество. Срещнахме се трите страни – г-жа Чавдарова, аз и собственика на компанията. Оказа се, че не само компанията има проблем, проблем имат и самите общини. Проблемите бяха обсъдени и се стигна до предложения за сътрудничество. На практика това е лобизъм – постигане баланс между интересите на страните.
 
-  Компаниите лобират ли пред определен политик, партия или парламентарна група?
 
-  Аз не съм имал такива случаи, въпреки че сме се срещали с министри и други управители на високо ниво. Целта е да се насочим не към определена личност, а към най-отговорния в дадена институция, който може да реши конкретния проблем.
 
-  Търсят ли ви компании да лобирате пред други компании?
 
-  Тук има интересен парадокс. Често компаниите в България правят бизнес, водени не от икономическата логика, а от някакви чувства и лични отношения. Има фирми, които не искат да говорят помежду си. Работили сме по проекти за бизнес инициативи и платформи, където целта е бизнесът да инициира решение на даден проблем пред политиците. Когато компаниите се обединят, тяхната сила нараства пред администрацията.
    За съжаление, някои от тях не оценяват този момент и казват: "Щом компания Х е там, ние няма да седнем на тази маса."

Оригинална публикация

Снимка: Вестник "Пари"

Leave a Reply