Лятна школа по връзки с обществеността 2011

Начало: Сряда, 13 Юли 2011 г. – 09:30 часа
Край: Петък, 15 Юли 2011 г. – 16:00 часа
Място: София, Нов български университет, 310 зала, І корпус, Университетският театър, ул. "Монтевидео" №21
Достъп: Свържете се с организаторите
Организатор: Департамент "Масови комуникации" на НБУ
Отворено за медии: Да

От 13 до 15 юли 2011 в Нов български университет ще се проведе XIII Лятна школа по връзки с обществеността.

iПР в практиката и образованието
(ПР образование в България – 20 години по-късно)
13-15.07.2011
310 зала, І корпус
Университетският театър, НБУ

Теми:
Университети и образователни институции
1. Академични, творчески и практически подходи в образованието по ПР.
2. Образователният процес като отражение на социалните и технологичните промени.
3. Съвременното образование – между интерактивността и общуването лице в лице.
4. Възможен ли е виртуалният университет?

ПР агенциите
1. Съществува ли ПР общност у нас.
2. ПР практици, ПР специалисти и ПР организации.
3. Какви качества и умения искат ПР агенциите от бъдещите си служители.
4. Какво търсят клиентите от своите ПР агенции.

Бизнесът и образователният процес
1. Адаптация между изискванията на комуникационният, рекламен и ПР бизнес и „чистата” наука.
2. Съществува ли противопоставяне на умения и практика срещу знания и диплома.
3. Сертифицирането – необходимост или лукс.
4. Тенденции в подготовката на ПР специалистите.

iPR in Practice and Education
(PR Education in Bulgaria – 20 Years Later)
July 13-15, 2011
Lecture Hall 310, Building 1,
University Theatre,
NBU

Topics:

Universities and other educational institutions:
1. Academic, creative and practical approaches to PR education.
2. Educational process as a reflection of the social and technological change.
3. Contemporary education – between interactivity and face-to-face communication.
4. The feasibility of virtual universities.

PR Agencies:
1. Is there a PR community in Bulgaria?
2. PR practitioners, PR specialists and PR organisations.
3. What skills and qualities are PR agencies looking for in potential employees?
4. What do clients want from their PR agencies?

Business & Education:
1. Alignment between the requirements of “pure science” and those of communication, advertising and PR business.
2. Are there signs of confrontation between practical skills and experience and theoretical knowledge and diplomas?
3. Certification – necessity or luxury?
4. Trends in Public Relations Training.

http://www.facebook.com/event.php?eid=214922131863170

Програма: http://www.eventbox.bg/getFile.php?file_id=872

————————————————————————–

Пълната информация за събитието може да откриете в EventBox.bg – Бизнес събитията в Българияhttp://www.eventbox.bg/events/1983

Leave a Reply