Майсторски клас “Публично-частни партньорства”

EVENTS.dir.bg

Кога: 12-13 март 2010 г. (петък-събота)
Къде: София, Център за образование и култура „Илиев”, Американски университет в България
Възможности за участие: Такса участие, Регистрация
Организатор: Юкономикс ЕООД

Събитието:

Майсторският клас по Публично-частни партньорства е теория и практика на дългосрочнoто сътрудничество между публични организации и частни субекти за целите на ускореното, качествено и ефективно предоставяне на публични услуги чрез оптимално разпределение на ресурси, рискове и възнаграждения. Представени са успешни проекти реализирани у нас и в чужбина. Организиран е от „Юкономикс” ЕООД и Американски университет, гр. София.

100 часовият курс на обучение приключва с изпит и придобиване на Certificate of Achievement Joint Programme European Utilities Management: Public Private Partnership of Master Class.

Акцентите в програмата са:
• Европейско и национално законодателство;
• ПЧП в енергетика, инфраструктура, публични и комунални услуги;
• Роля на централната, областната и местна администрация;
• Европейско финансиране и европейски фондове;
• Управление на риска. Мониторинг при изпълнение на ПЧП;
• Практическа подготовка на проектна документация за ПЧП.

Майсторският клас е полезен за:
• Мениджъри и експерти от енергетика, инфраструктура, индустрия, публични и комунални услуги;
• Ръководители и експерти от местна, регионална, общинска и държавна администрация;
• Експерти от секторите – газ, вода, управление на отпадъците и сметосъбиране;
• Представители на образователни институции, здравни заведения и спортни комплекси;
• Експерти от финансовия и банков сектори;
• Юристи.

Предимствата от обучението:
1. Придобиване на знания, умения и практически опит, чрез подготовка на проекти, решаване на казуси, участие в трейнинги и упражнения;
2. Сертификати под институционалната акредитация на Американски университет в България по съвместната програма Европейски Ютилити Мениджмънт на Американския Университет в България и Юкономикс след успешно положен изпит.
3. Пакетна цена за целия Майсторски клас, която е с 20% по-ниска от цената за всеки модул при еднократно заплащане и с 15 % при две вноски.

За контакти:

Меглена Велинова
Тел.: +359 2 960 79 34
GSM: +359 887 704 215

Допълнителна информация: www.uconomics.com/?q=bg/training/upcoming&e=529

Оригинална публикация

Leave a Reply