Майтап бе, Уили (Позицията на БДВО по казуса с PR-а на Пирогов)

БДВО I 21.04.2012

Горният израз често се използва като пояснение, че някой не е разбрал нечия шега. И служи за оправдание пишман шегобиецът да се оправдае и да излезе от неприятната ситуация, в която сам се е поставил с дебелашкия си майтап.

Точно такъв е случаят с г-н Стоян Узунов, главен експерт „Връзки с обществеността” на Пирогов, който с „креативния” си от гледна точка на ПР професията отговор на един вестник, поставя в несериозна ситуация цялата ПР професия.

Ние, представители на ПР бранша в страната, категорично заявяваме, че смятаме действията на г-н Узунов за неуместни. Проблемът става още по-значим и заради факта, че в случая става въпрос за живота и здравето на човек – както докторите, колеги на г-н Узунов биха могли да потвърдят, шега с тези неща не бива.

Истината и прозрачността в ПР професията са точно толкова важни, колкото и в журналистиката, колкото и във всяка друга дейност и в ежедневието на всички. Роля за това имаме именно ние, които работим с информация, изграждаме връзки между публиките и търсим консенсуси. Уверяваме всички, че прозрачността, етиката, отговорността пред закона и обществото, са сред основните правила в ПР професията, иначе тя не би могла да бъде практикувана въобще. Такъв тип отговорно поведение би трябвало да насърчаваме и очакваме и от всички останали участници в обществения живот, включително и медиите.

И призоваваме всеки ПР специалист, който по някаква причина е решил да извърши ритуално професионално самоубийство, да го направи самостоятелно, далеч от другите, и без да се осмелява да нарушава правото на гражданите да получават пълна, точна и навременна информация.

С уважение,
Управителен съвет и Комисия по етика на Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО)

Оригинална публикация 

Leave a Reply