Мария Стоянова, СЕМ: Медийните регулатори на членките на ЕС призоваха Европейската комисия активно да следи развитието на ситуацията в Полша

 www.focus-news.net | Силвия МАРИНОВА I 11.01.2016

София. Въз основа на доклад, който беше подготвен от всички регулатори на 28-те страни-членки на Европейския съюз, излязохме със становище, в което се обединихме около минимални изисквания за функционирането на независими медийни регулатори в Европа. Това стана под ръководството на Италианския медиен регулатор. Това каза за Агенция „Фокус” Мария Стоянова, член на Съвета за електронни медии (СЕМ) във връзка с приемането на новия медиен закон в Полша и позицията на Европейската група на регулаторите за аудиовизуалните медийни услуги (ERGA) за необходимостта от независими медии, изработено с участието и одобрението на Съвета за електронни медии. „В тези минимални изисквания, освен за достатъчно финансиране, настояваме и за прозрачност и независимост при назначаването и освобождаването ни, така че смисълът, който е вложен в нашата дейност, а именно да бъдем буфер между властта и медиите, да бъде онагледен по най-добрия начин. Именно заради загрижеността от случващото се в Полша всички медийни регулатори от 28-те страни-членки на ЕС обявихме позицията , с която призоваваме ЕК да вземе под внимание нашия доклад от миналата година”, допълни Стоянова. Тя уточни, че медийните регулатори приветстват вече предприетите мерки, но призовават EK активно да следи развитието на ситуацията в Полша, а и медийната свобода и независимост в европейски мащаб. „Призоваваме ЕК да предприеме всички необходими стъпки, за да осигури по-свободни и независими медии”, заключи Мария Стоянова. Тя припомни, че всички държави-членки на ЕС са поели ангажимент да спазват Европейската конвенция за правата на човека и Хартата на основните права на ЕС, включително чрез зачитане на свободата и плурализма на медиите. Всички ограничения на тази свобода рискуват да накърнят независимостта на медиите. „Независимата медия е крайъгълният камък на европейските демокрации, който дава възможност на гражданите да съставят собствено мнение и да не бъде то управлявано от държавата. Именно, защото случващото се в Полша създава загриженост, че по този начин държавата слага ръка върху независимите обществени медии бяхме принудени да реагираме”, уточни Стоянова.

Оригинална публикация

Leave a Reply