Маркетинг с чувство за хумор

www.manager.bg I 23.10.2014г. 

Много от най-запомнящите се реклами са смешни. Рекламодателите използват хумора като стратегия, за да привлекат вниманието на клиентите към продуктите. Аудиторията обича да я забавляват, повече от това да й казват какво да прави. Хората често са по-склонни да обърнат внимание на реклама с чувство за хумор, отколкото на сериозно маркетинг предложение.
Ключът към успешното използване на хумора в рекламата е правилната преценка на това дали съответства на продукта и аудиторията. Балансът между смешното и противното за хората е много деликатен. Затова всеки маркетолког трябва задължително да е сигурен, че положителният ефект от хумора в рекламата ще е по-голям от евентуалната поява на раздразнение.
Най-добрите продукти, които могат да се рекламират с хумор, са тези, за които потребителят най-малко се замисля. Продукти, които са относително еврини и могат да се консумират. Които могат да бъдат представени без много факти. Десертите, храните, тютюневите изделия, услугите със забавление и играчките са доказали, че могат да се рекламират с чувство за хумор.
Друго важно нещо в хумора в рекламата е, че различните неща са смешни на различните хора. Реклама, която предизвиква болки в корема от неистов, продължителен смях при един може да остави горчив вкус в представите на друг. Винаги трябва да се има предвид тясно целевия пазар. Това, което на клиента-рекламодател му се струва смешно в презентацията ви може да не изглежда много смешно в самолета, в регионалния клуб или в болницата.
Хуморът в рекламата подобрява разпознаваемостта на марката, но не намалява върнатите бройки от продукта, ефективността на съобщението или намеренията за покупка. С други думи е по-вероятно да се засили доброто чувство на потребителите към рекламираната стока и е по-малко възможно да се увеличи желанието им за покупка.
Рекламните кампании с чувство за хумор често излизат по-скъпо, защото рекламите в тях постоянно трябва да се сменят. Рекламистите трябва да помнят, че докато карат аудиторията да се смее трябва и да я убеждават в това, че продуктът е интересен. Защото старите шеги умират заедно с техните стоки.

Скот Бейкър в AllAboutMedicalSales.co.uk. 

 

 

Оригинална публикация 

Leave a Reply