“Марпекс Агро” проведе първата учебна демострация пред русенските студенти

„Марпекс Агро“ ЕООД I 9.11.2012

Марпекс Агро проведе учебна демонстрация на автоматична складова система и интегриран софтуер за управление на бизнеса

В русенската фирма „Марпекс Агро“ ЕООД се проведе първата по рода си учебна демонстрация по „ Автоматизация на работния процес“ чрез автоматична складова система и Интегриран софтуер за управление на бизнеса пред студенти от Русенския университет „Ангел Кънчев“. „Марпекс Агро“ ЕООД е фирма специализирала се в изграждането на съоръжения необходими на селскотостопанство и продажба на селскостопанска техника. Фирмата е единствената в града разполагаща с такъв вид складова система и интегриран софтуер.
Младите инженери имаха възможността да видят нагледно „Автоматизацията на работния процес“ с робот за автоматизирана вертикална складова система производство на HANEL, тип LEAN-LIFT за съхранение на резервни части към отдел “Поддръжка”. Робота е въведен от фирмата в началото на тази година, и с негова помощ се оптимизира минимално времето за търсене на сервизни части, елиминират се възможностите за човешка грешка, осигурява постоянна отчетност на наличността. Машината е с пълен инвентарен мениджмънт, комуникиращ с ERP системата на фирмата. Всички части са защитени в машината с много бърз достъп при заявка . Изпълнена е и система за контрол на достъпа, която позволява не само допуск до работа със склада, но и контролира кой, кога и до какво има достъп.

Leave a Reply