МЕДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ: КАРТА НА ПРОБЛЕМИТЕ

Фондация Медийна Демокрация | 30/07/2012

Докладът е част от проект „Застрашените свобода и плурализъм на медиите. Диагностика и решения” на фондация „Медийна демокрация”. Проектът се осъществява с подкрепата на Институт „Отворено общество” – София. Изказаните становища и мнения са отговорност на авторите и не отразяват непременно мненията и политиката на Институт „Отворено общество”.
ИЗТЕГЛИ ДОКЛАДА

с ъ д ъ р ж а н и е

Зона КАПИТАЛ
Георги Лозанов
Медийният вкус на парите

Зона ТАБЛОИДИЗАЦИЯ
Николета Даскалова
Таблоидна визия за демокрацията

Зона НАЦИОНАЛИЗЪМ
Мила Минева
Кривите огледала на националното

Зона МАЛЦИНСТВА
Юлиана Методиева
Неплуралистично за малките общности

Зона СОЦИАЛНИ МЕДИИ И МРЕЖИ
Марина Кирова
Социалните медии – алтернативната свобода

Зона АЛТЕРНАТИВНИ МЕДИИ И СУБКУЛТУРИ
Валентина Георгиева
Не желаем да ни отразявате!

 

Leave a Reply