Международна специализирана изложба ВОДА СОФИЯ 2010


Целта на ВОДА СОФИЯ е да бъдат представени най-новите и ефективни технологии за вододобив, за пречистване на питейни и отпадни води, за водоснабдяване, за измерване, регулиране и анализ. share on facebook

Leave a Reply