Милен Вълков, новият председател на УС на СБЖ: Трябва да гарантираме заплащането на журналистите

в. Поглед | 2010-01-29 

На първо място в приоритетите ми за новия мандат е спасението на дружествата по места и укрепването на връзките с тях, активизирането на множество "заспали" дружества и подпомагане на колегите в избора на действащи председатели на дружествата.

Втората ми задача е в сферата на изнасянето на регионални проблеми и провеждането на редовни регионални срещи. Поставям за цел годишен минимум по две регионални срещи, като изрично подчертавам, че те трябва да бъдат тематични. Третият ми приоритет е екип от наши експерти да се включат в разработването и обсъждането на новия Закон за радио и телевизия (ЗРТ) в България, който би трябвало да стане факт до края на тази година. Трябва да се опитаме да убедим законотворците ни, че гарантираме по някакъв начин достойното заплащане на колегите от печатните медии. Управляващите и Народното събрание биха могли да внесат някаква яснота по повод на минималното заплащане на журналистическия труд. В края на краищата виждате колко голяма е разликата с дейността на другите браншови организации, които имат своите закони. Така че би трябвало да успеем да гарантираме заплащането на журналистическия труд.
Отделно възнамерявам да информирам, и вече сме предприели стъпки, по-подробно Международната асоциация на журналистите за състоянието на медиите в България и условията, в които работят колегите журналисти. И разбира се на последно място, но не на последно по значимост, убеден съм, че и през този мандат ще успеем да си запазим имотите от не толкова чистите намерения на някои среди. В този период през тази година предвиждам да се състои Втори събор на българските журналисти, като този път това няма да бъде тържествено мероприятие, а изключително работен форум, посветен на проблемите на колегите. Вече имаме заявена готовност за участие (макар и неофициално) от страна на Съюза на издателите и редица печатни и и електронни медии.

Стр. 3

Leave a Reply