Младежите не вярват на традиционните медии

www.e-locator.net I 16.02.2014
 
 Доверието към медиите сред младежката аудитория твърде ниско, съобщи БНР с позоваване на проучване, осъществено от Асоциацията на европейските журналисти в България. Най-високо доверие към медиите са декларирали младежите от 15 до 19 години.
 
С  нарастването на възрастта и образователния ценз това доверието намалява.Младежите между 25 и 30 години предпочитат интернет пред традиционните медии. Анкетата е установила голямо разминаване между представата на медиите за очакванията на  младите хора и това, което самите младежи биха искали да  виждат в медийното пространство.
 
Според 65  процента от представителите на медиите младежите търсят забавление, докато младежите от своя страна декларират, че биха искали да виждат повече информация за политика, бизнес развитие, образование, здравеопазване. От асоциацията уточняват, че изследването не претендира за представителност – осъществено е интернет, като в него са участвали са 1200 младежи,  54-ма представители на медии и 32-ма  представители на младежки организации. 
 

 

Leave a Reply