Младите репортери предпочитат телевизията

в. Класа | Иван ВЪРБАНОВ | 06.07.2010 |

Най-голям е интересът сред младите към телевизията, докато радиото напоследък не е толкова популярно сред студентите. Това каза за "Класа“ председателят на УС на асоциация "Младежка медийна мрежа“ Атанас Лозанов, цитирайки изследване на АБРО, направено сред 106-те негови членове (радиостанции и телевизии), поръчано от асоциация "Младежка медийна мрежа“ . Заедно с Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори и община Варна, "Младежка медийна мрежа“ провежда за първи път у нас Асамблея на младежките медийни организации в Европа. Във форума участват не само страни членки, но и държави кандидати, както и страни извън общността като Беларус и Русия.
"Ролята на медиите в борбата с младежката безработица“ е тема на форума, като в рамките на програмата до 8 юли ще бъдат проведени три кръгли маси. Хубавата новина е, че България е в средата в класацията за нива на младежка безработица, като отчита, че младите хора у нас са малко над 10% от общия брой безработни.
Атанас Лозанов обясни, че младежките медийни организации, в които членуват работещи млади журналисти, са най-близо до младежката проблематика. По думите му в 2010-а, която е Европейска година за борба с бедността и социалното изключване, медиите, независимо от това дали са търговски или обществени, трябва да имат по-голяма социална ангажираност.
Сред пътищата за борба с безработицата сред младите според председателя на младежкото сдружение е призоваването на търговските оператори да дадат пример за толерантност, като отворят пазара си за млади медийни специалисти. Примерът за работеща формула е проведената Европейска седмица на електронните медии от АБРО през миналия месец, на която всички медийни партньори поеха ангажимент да осигурят стажове и да наемат на работа победителите в обучението след практическите задачи.
Вторият път според Лозанов е чрез даването безвъзмездно на ефирно време за излъчване на младежка борса, а третият вариант е чрез информационна кампания да се провокират работодателите да ангажират все повече млади хора в сектора.
Асамблеята на младежките медийни организации ще завърши на 8 юли, като освен резолюцията до националните власти и европейските институции, ще бъде направен и призив към управляващите за провеждане на реална младежка политика и сериозно финансиране.

Стр. 15

Leave a Reply