МОНИТОРИНГ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: СЕМ не е независим орган

в. 168 часа | Бисерка БОРИСОВА | 02.03.2011

 

Изборът на кандидатите улеснявал политически и икономически натиск над съвета.Правилата и критериите за избор на членове на СЕМ не осигуряват независимост на регулаторния орган.
Това пише в мониторинг, поръчан от Европейската комисия, с който "168 часа" разполага. Документът е от декември 2010 г.
От СЕМ са изпратили свои отговори на поставените въпроси и критики обясни пред "168 часа" председателят на медийния съвет Георги Лозанов.
"След като се запознаят с нашите аргументи, от Европейската комисия ще излязат със становище, но към момента никой не може да каже кога ще стане това", обясни Лозанов.
Поръчаният от ЕК мониторинг поставя СЕМ на прицел в почти всички основни моменти по формирането му. В доклада се критикуват критериите за номиниране на членове на съвета, избора им, начина на финансиране. Припомня се и че въпреки изискването медийните надзорници да не са били съпричастни към службите на бившата Държавна сигурност, то през 2008 г. е имало и такъв скандален случай. Основната критика е насочена към номинирането на членове на СЕМ. Според доклада тук се създават наймного предпоставки за липсата на независимост. "Независимостта на регулатора не е гарантирана с оглед обезпечаването на правото на отделни групи със значимо обществено значение да представят своите представители, които да бъдат избирани за членове на СЕМ. Няма правила относно предварителния подбор на хората, които биха могли да станат членове на СЕМ.
Липсата на прозрачна процедура по номинирането на кандидатите оставя избора на субективната преценка на президента и на членовете на парламента. Така се улеснява евентуалното налагане на политическо влияние и на икономически интереси върху регулаторния орган." – Това буквално е записано в документа
Поръчаният от Еврокомисията мониторинг е категоричен, че предписаните от закона критерии, на които трябва да отговарят евентуалните членове на СЕМ, са "общи и не могат да бъдат считани за гаранция за независимостта на членовете на СЕМ или 3а техния опит в сдЗерата на медиите". В чл. 25 от Закона за радио и телевизия е записано, че "членовете на съвета могат да бъдат лица с българско гражданство, висше образование и опит в следните области: електронни медии, далекосъобщения, журналистика, право или икономика, и имат обществен авторитет и продЗесионално признание".
Изискванията придобиха този вид през есента на 2005 г., с идването на власт на кабинета "Станишев". С поправката, внесена от БСП, отпадна изискването членовете на СЕМ да имат 5-годишен трудов стаж в областта на електронните медии. Президентът Георги Първанов не наложи вето на споменатата поправка. При следващите ротации в съвета Първанов се възползва от промяната и посочи за свои представители в СЕМ именно хора без стаж в електронните медии.
Днес липсата на изискването за такъв професионален стаж е една от критиките на мониторинга на Европейската комисия. Документът посочва, че тази поправка, направена по идея на правителството на БСП, НДСВ и ДПС, е сериозна пречка пред независимостта на медийния съвет.
"Действащата процедура За избор на СЕМ не предоставя достатъчно гаранции За независимост от политическите сили или икономически интереси поради факта, че членовете на СЕМ се избират ди ректно от държавните институции, без специално Законово условие За номинирането им и без напълно достатъчни Законови гаранции за тяхната без пристрастност, професионализъм, както и уверение, че те представляват интересите на значими обществени групи", се казва в мониторинга, представен на Европейската комисия.

Стр. 10

Leave a Reply