На 8 април 2010 г., в БТА членовете на журито на ПР Приз 2010 подписаха Декларация за обективност и безпристраност

CNR Comm I 2010-04-09

Съгласно подписаните декларации членовете на журито са длъжни да спазват стриктно регламента на конкурса, да не изнасят предварително каквато и да е информация за участниците и класирането. Членовете на журито нямат право и да участват със свои проекти в конкурса. Подписването на тези и други пунктове от Декларацията дава допълнителна гаранция за обективно, независимо и справедливо журиране.
Приемането на конкурсни проекти продължава до 15 април 2010 г. Публичните защити на конкурсните проекти ще се проведат на 15 и 16 май 2010 г., а официалната церемония по награждаването на победителите ще се състои на 19 май 2010 г.
Журито пожелава успех на всеки участник в състезанието.

 

Leave a Reply