Националният стандарт БДС ISO 25639:2010 вече може да бъде закупен

Български институт за стандартизация I 4.11.2010

Българският институт за стандартизация издаде в превод на български език международния стандарт ISO 25639, касаещ професионалистите от събитийната и изложбената индустрия. Състои се от две части под общото заглавие „Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни прояви”.

Всяка фирма, занимаваща се с организиране на подобни мероприятия, и която желае да подобри своята дейност, може да закупи стандарта от Българския институт за стандартизация по един от следните начини

На място – на адрес: София, жк „Изгрев”, ул. Лъчезар Станчев” 13
Чрез поръчка на по електронната поща: info@bds-bg.org;
On-line на нашата интернет страница на адрес: www.bds-bg.org

Цената е съответно:

За БДС ISO 25639-1 „Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни прояви. Част 1: Речник” – 39.60 лв.

За БДС ISO 25639-2 „Изложби, специализирани салони, панаири, изложения и конгресни прояви. Част 2: Изчислителни методи за целите на изложбената статистика” – 18.00 лв.

 

Leave a Reply