Над 62 млн. лева са дарили фондации, компании и граждани през 2010 г. в България

Български дарителски форум I 14.04.2011

Днес Български дарителски форум представи тенденциите в благотворителността и в корпоративната социална отговорност на бизнеса през изминалата година.

Основните дарители през изтеклата година са благотворителните фондациите, компаниите и гражданите. Обемът на финансовите дарения, направени от компании през 2010 г., практически запазва нивата от предходната година (намалението е едва с 2,67% сравнено с 2009 г.). За разлика от тях нефинансовите дарения бележат покачване с 6.6% спрямо 2009 г. През изминалата година все повече компании търсят алтернативни и по-креативни подходи за подкрепа на каузи и залагат на партньорства с граждански организации и медии в осъществяването на проекти, както и предоставят собствени ресурси (експертиза и доброволчески труд на служителите) в подкрепа на дадена кауза. С близо 14 % са увеличени и даренията от фондациите – членове на Български дарителски форум. Роля за развитието на благотворителността има и активната дейност на фондация „Америка за България”, която през 2010 г. е одобрила 105 проекта на обща стойност над 30 милиона лева. Гражданите също продължават активно да подкрепят различни каузи, особено чрез SMS и през интернет. Направените от тях дарения са на стойност около 4 милиона лева (дарени чрез SMS и обаждания).
Най-честите получатели са социални институции и граждански организации, общини, физически лица, образователни институции, неформални граждански организации.
Най-подкрепените от дарителите области (под формата на пари, стоки и услуги) са социалната сфера – институции за деца, деца и хора в неравностойно положение, социално слаби и т.н. На второ място по обем са даренията за образование (под формата на стипендии, образователни курсове, изграждане на образователна инфраструктура, средства за обучение на деца в неравностойно положение и т.н.). На трето място – даренията за здравеопазване (предимно за лечение на деца и хора със здравословни проблеми, за закупуване на лекарства и медицинска апаратура). На четвърто място остават даренията за култура и изкуство. На пето място са даренията за развитие на гражданското общество, следавни от даренията, направени за екология и спорт.
Сред основните тенденции в дарителството се отбелязва увеличаване на броя на благотворителните кампании в публичното пространство – през 2010 г. са реализирани над 150 кампании, които набират средства за различни каузи. Център “Фонд за лечение на деца в чужбина” след години обществен натиск и нов обществен съвет заработи по-активно и беше осигурено лечение за 276 деца. Нараства дарителството чрез SMS, както и броят на кампаниите, които набират средства по този начин. Все по-често медиите сами инициират или подкрепят социално значими кампании. Гражданските организации и бизнеса осъществяват все повече партньорства при реализиране на различни кампании и програми. Публични общински и държавни институции заявяват все по-голяма активност в инициирането на благотворителни кампании за набиране на средства. Появяват се все повече индивидуалните дарители, които правят дарения за различни каузи. Социалните мрежи се използват все по-категорично като “инструмент” и канал за привличане на съмишленици за различни граждански и благотворителни инициативи.

Leave a Reply