НАГРАДА НА НС НА БСП ЗА ПОЛИТИЧЕСКА ЖУРНАЛИСТИКА И ПУБЛИЦИСТИКА “ГЕОРГИ КИРКОВ-МАЙСТОРА”

в. Дума | 05.07.2016

Националният съвет на Българската социалистическа партия обявява, че започна набирането на предложения за определяне на носителя за 2016 г. на наградата за политическа журналистика и публицистика "Георги Кирков-Майстора".

Съгласно статута на наградата за нейни носители могат да бъдат предлагани журналисти и публицисти, които последователно отстояват левите идеи в политическия, икономическия, социалния и духовния живот на обществото; съществено са допринесли за популяризиране на политиката и за разширяване на влиянието на БСП и левицата в обществото; посветили са своите творчески изяви на значими обществени проблеми; с изявите си защитават националното достойнство и силата на левите политически и социални идеи. Номинираните ще бъдат оценявани по техния висок професионализъм, компетентност и задълбоченост, по защитаваните ясни политически, граждански и нравствени позиции, по завоюваното трайно и авторитетно присъствие в публичното пространство.
Право да бъдат предложени за участие в конкурса имат български журналисти, публицисти, писатели, учени и общественици, които през последните години имат редовни изяви в българските печатни и електронни медии и разработват значими за обществото, БСП и левицата проблеми.
Право да номинират кандидати за носители на наградата имат комисиите и съветите на НС на БСП, общинските и областните съвети на БСП, ръководства и творчески колективи на средства за масова информация, творчески организации и съюзи, изявени журналисти и публицисти.
За всеки номиниран за наградата до 22 юли 2016 г. в НС на БСП трябва да бъде изпратено мотивирано предложение, придружено с биографична и творческа справка за кандидата. Всички номинации ще бъдат разгледани от комисия на НС на БСП, в която са включени и всички досегашни носители на наградата. Предложението на комисията за определяне на носителя на наградата ще бъде внесено за утвърждаване в ИБ на НС на БСП до 30 юли 2015 г. Носителят на Националната награда за политическа журналистика и публицистика "Георги Кирков-Майстора" ще бъде обявен по време на Националния събор "Бузлуджа 2016" на 30 юли 2016 г.
За повече информация и справки за конкурса се обръщайте към отдел "Масовополитическа дейност" на НС на БСП, София 1000, ул. "Позитано" №20, тел. 02/8107 330, 02/8107 219, е-mail kulturaimedii@abv.bg .
Документите с предложенията за номинираните се внасят в отдел "Деловодство" на НС на БСП до 22 юли 2016 г. включително.
Национален съвет на БСП

Стр. 3

Leave a Reply