Награда за млади журналисти и блогъри

ФМД  | 17.08.2012

Ако сте на възраст до 35 г. и сте отразявали теми и въпроси, важни за Европейския съюз, можете да кандидатствате за наградата за млади журналисти, която ще бъде присъдена от Информационното бюро на Европейския парламент в България.

Условието, освен да отговаряте на възрастовото ограничение, е материалът Ви да отговаря на темата „Време за промяна в ЕС” и да е публикуван/излъчен в периода между 30 септември 2011 г. и 15 октомври 2012 г. Наградата ще се връчи за първи път тази година, като ще бъдат отличени млади журналисти в две категории:
- медии – печатни и онлайн издания, радио и телевизия,
- гражданска журналистика – материали, публикувани в блогове.
 

Организатори:

Информационното бюро на Европейския парламент в България в партньорство с Асоциацията на европейските журналисти – България. С подкрепата на Съюза на българските журналисти и фондация „Медийна демокрация”.
Награда е посещение на сесия на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел.
 

Срок за кандидатстване:

Срокът за изпращане на материалите е до 15 октомври включително. Наградата ще бъде присъдена през ноември 2012 г.
 

Темата за 2012: Време за промяна в ЕС:

Кризата в ЕС сблъска две различни визии за икономическото бъдеще на Европа – дали то да се основава на консервативни разходи на принципа „харча, колкото произвеждам”, или на насърчаване на потреблението, заетостта и бизнеса като ключови фактори за растеж. И докато в началото ЕС реагира на кризата с ограничения, то през последната година ясно се вижда завой на ляво и стремеж към един по-социален модел. Но това ли е единствената промяна, която виждаме в Европа? Проблемите събудиха и промени в социалните, политическите и гражданските нагласи, поставящи под съмнение, или обратното – легитимиращи основни европейски ценности, каквито са солидарността, многообразието и толерантността. Затова, в тази насока ще бъдат отличени журналистически материали, отразяващи обективно и интересно текущите процеси от общоевропейско значение, независимо дали засягат икономически, финансови, социални, политически или културни въпроси.
 

Наградата:

Наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти се присъжда на журналисти до 35 години, които са спомогнали за изясняване на значими теми на европейско равнище или са насърчили по-доброто разбиране на институциите или политиките на Европейския съюз. Наградата има за цел да отличи и стимулира качествени журналистически материали на млади журналисти, които разглеждат определена тема, която се обявява всяка година. Наградата се присъжда в дух на зачитане на свободата и пълната независимост на медиите и медийния плурализъм и в контекста на желанието на Европейския парламент за подобряване на комуникацията между институциите на ЕС и европейските граждани.
Наградата на Информационното бюро на Европейския парламент в България за млади журналисти е символична: грамота, както и посещение на сесия на Европейския парламент в Страсбург или Брюксел на разноски на Информационното бюро на ЕП в България.
 

Материалите

Материалите, с които можете да кандидатствате:
- една статия или един репортаж;
- които разглеждат зададената тема;
- които са публикувани или разпространени в периода между 30 септември 2011 г. и 15 октомври 2012 г.;
- които са на български език;
- които са в една от посочените платформи – медии (печатни и онлайн издания, радио и телевизия) или блогове – които от своя страна не трябва през посочения период да са получавали финансиране по медийни програми на Европейския парламент;
- които не са участвали в конкурс или са били публикувани в издание на Информационното бюро на ЕП в България.
Всички конкурсни материали трябва да бъдат изпратени по електронна поща (epsofia@ep.europa.eu), с препоръчана поща или доставени на място, на адреса на Информационното бюро на Европейския парламент в България (София 1000, ул. Московска 9).
 

Определяне на победителите

Носителите на Наградата на Информационното бюро на ЕП в България за млади журналисти се избират от самостоятелна комисия по присъждане на наградата, която е съставена от представители на професионалното журналистическо съсловие и организации, университетски преподаватели, блогъри и представители на Информационното бюро на ЕП в България.

Leave a Reply