НДК ПАРТНИРА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ДИРЕКТОРИ (EACD)

Национален дворец на културата – НДК I 12.11.2015

Регионалният дебат за спонсорството повдигна множество въпроси

Има ли разлика между спонсорство и корпоративна социална отговорност? Културата и спортът могат ли да се управляват като бизнеси? Как да измерим дългосрочните ефекти от спонсорството? Как да улесним диалога между търсещите и даващите спонсорство? Това бяха само част от въпросите, които ръководителите на маркетингови и корпоративни комуникации в България коментираха на 11 ноември в Националния дворец на културата (НДК).

„Макар и сравнително млада като организация, Асоциацията на комуникационните директори (EACD) обединява голям брой европейски топ комуникатори за налагане на ценностите на професията. Комуникационните лидери в организациите обменят своя опит и добри практики в постоянен контакт помежду си и този регионален дебат е пример как можем да изведем ангажимента си към комуникациите от корпоративната сфера, допринасяйки за по-добро ниво в социални области като културата, спорта, екологията и здравето – по един бизнес адекватен начин“, каза Ваня Бабанин, регионален координатор на EACD за България.

Участниците в регионалния дебат видяха презентации за културните аспекти на спонсорството и за дългосрочните ефекти, и измерването му, представени съответно от Анелия Скримова, ръководител отдел „Външни комуникации“ на НДК, и Александър Христов, преподавател по комуникации и акаунт директор на Civitas България.

“Спонсорството в културата допринася за повишаване качеството и конкурентоспособността на продукта, а в партньорство с институция като НДК гарантира и активности, от които има преки ползи и достигане до конкретен таргет с минимален ресурс. Смисъл има, когато спонсорството е партньорство”, каза Анелия Скримова. “Спонсорството има възвръщаемост, когато не се остави до нивото на едно лого върху плаката, а се доразвие със съпътстващи събития”, уточни Александър Христов и даде примери от своята практика за подобно добро партньорство, където събитието е било подкрепено от съпътстващи дeйности на различни локации”.

Някои от акцентите по време на дискусията:

– Спонсорството отдавна престана да бъде просто размяна на пари за нещо като лого някъде и е време всички ние да осъзнаем значението на истинското партньорство при изграждане на спонсорските концепции;

– Необходими са още обучения по темите, свързани със спонсорството: как правилно да таргетираме организации, които могат да ни подкрепят; как да комуникираме нуждата от спонсорство; как да различаваме спонсорство и корпоративна социална отговорност; как да измерваме ефекта от спонсорството.

– При планиране на бюджета за спонсорство е нужно да се обърне внимание и на задължителната активация на спонсорството, с която всъщност достигаме като комуникация до нашите целеви групи;

– Нужно е да се работи още в посока познаване и „срещане“ на двете страни в процеса на спонсорство.

Като част от регионалния дебат бе проведена и анкета, която ще представи актуалната ситуация на спонсорството като комуникационен инструмент в България.

За повече информация:
www.ndk.bg
http://babanin.eu/en/communication-pro
www.eacd-online.eu

Контакти:
Анелия Скримова, aniskrimova@gmail.com, +359 895778244
Ваня Бабанин, office@babanin.eu, +359 888 244 178

Оригинална публикация

One Response to “НДК ПАРТНИРА НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ДИРЕКТОРИ (EACD)”

  1. officebg Says:

    Поредната лъжа на …

    Коментарът е редактиран от редакторският екип.

Leave a Reply