Неформално обединение ще защитава интересите на дигиталната индустрия в България

myPR.bg I 16.12.2010

Организации от бранша подписаха Меморандум за сътрудничество.

Българска уеб асоциация, Webit Ambassadors за Централна и Източна Европа, Интерактив Асосиейшън България, Българската Асоциация на Рекламодателите, Фондация БГ Сайт и Националния съвет по саморегулация подписаха Меморандум за сътрудничество и създадоха неформално обединение на дигиталната индустрия.
Вчера бе проведена и първата среща между неформалното обединение на дигиталната индустрия, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представлявано от зам. министър Първан Русинов, експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и др. На нея интернет индустрията представи своята обединена позиция и готовност да работи съвместно с държавната администрация за намирането на най-добри регулаторни решения на предизвикателствата на дигиталната среда в полза на потребителите и индустрията в страната.

Организациите от дигиталната индустрия се обединиха около следните основни цели:

Да представляват българския дигитален бизнес пред държавните, европейски и световни институции;
Да разработват общи становища, свързани с развитието и позицията на българския дигитален пазар;
Да защитават интересите, както на българския дигитален бизнес, така и на потребителите на дигитални услуги и продукти в България;
Да информират всички заинтересовани страни и обществото, като цяло за промените и развитието на българския дигитален пазар.

„Промените и предизвикателствата, които предстоят, не са характерни само за България. Пред всички държави от Европа днес стоят едни и същи казуси за решаване и в този смисъл една обединена индустрия в България е категорична предпоставка за ползотворен диалог както с изпълнителната и законодателна власт, така и с представители на потребителските организации", заяви Дора Василева, Председател на Българска уеб асоциация.
„С тази стъпка се поставя едно ново начало в развитието на дигиталната индустрия в България. Промените, които интернет и мобилните технологии налагат в живота ни, в начина по който се прави бизнес, маретинг и реклама следва да намират своето отражение в регулаторните механизми и законодателството с цел развитие на индустрията и защита на правата на потребителите” каза Пламен Русев, член на почетния борд на Webit Ambassadors.
„Пред неформалното обединение предстоят много задачи – работа и предложения по въвеждането на европейската директива за личните данни в частта, свързана с ползването на интернет; работа по европейската директивата за онлайн рекламата, свързана с поведенческото таргетиране; и съгласуване на етични стандарти за саморегулация на индустрията в полза на потребителите и много други”, допълни той.

За допълнителна информация:

Зорница Симеонова
Изпълнителен секретар на БУА
тел.: 02 9166815, 9522227, 0886 700 377
E-mail: z.simeonova@bwa.bg

Оригинална публикация

Leave a Reply