Нова енциклопедия конкурира Wikipedia

в. Монитор | 28.02.2011

 

Нова енциклопедия се появи в Мрежата. Тя се нарича Qwiki и се намира на адрес www.qwiki.com. Въпреки че името й прилича много на популярната Wikipedia, страницата няма нищо общо с нея. В момента Qwiki се намира в алфа стадии, но от сега предоставя на потребителите информация по милиони теми по един доста интересен и завладяващ начин. Макар и не чак толкова богата, новата енциклопедия е доста по-интерактивна от Wikipedia. Страниците в нея са изключително цветни и грабващи, представени са не с текст, а под формата на видеоматериал. Посетете адреса, напишете на английски език това, което търсите, и порталът буквално ще ви разкаже всичко най-важно по темата.
В края на представянето на енциклопедичната статия ви се дава възможност да я споделите в социалните мрежи, да получите кратък адрес за споделяне или да се запознаете със съдържанието на други свързани с темата статии.

Стр. 20

Leave a Reply