Нова магистърска програма “Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)”, 2013 – 2014, НБУ

Facebook страница на Магистърска програма "Журналистика 3.0 – онлайн преса, радио и телевизия" I 22.04.2013

Нов български университет – департамент „Масови комуникации”

Нова магистърска програма, 2013 – 2014
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Епохата на уеб 2.0 се характеризира с активното участие на потребителите при създаването на медийното съдържание, с раждането на социалните мрежи, на Уикипедия. Докато при уеб 1.0 съдържанието са прави от професионалисти, след уеб 2.0 то премина в ръцете на непрофесионалисти.
Следващият етап, наречен уеб 3.0, трябваше да ознаменува тържеството на роботите, които замислят и поднасят съдържание на потребителите. А чрез уеб 4.0 се очакваше да започне социализация на роботите, общуване на роботи с роботи. Доколкото обаче изкуственият интелект все още не е реалност, уеб 3.0 засега даде името си на новата „журналистика 3.0”, която днес все повече означава висококачествено съдържание и услуги, създавани от талантливи професионалисти на основата на технологичната платформа уеб 2.0. „Журналистика 3.0” идва с претенциите да наложи отново професионализма над непрофесионализма.

Програмата „Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)” е с редовна форма на обучение –
3 семестъра и предлага на завършилите я продаваеми знания и умения. Има надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър”.

Кандидатстване с приемно интервю – м. септември 2013г.

Първи семестър
СОММ 106 Медиязнание, проф.Владимир Михайлов, д.н.
СОММ 111 Организация, управление и програмиране в електронните медии,
проф. д-р Михаил Мелтев, гл.ас. д-р Стойко Петков
СОММ 115 Дигитални технологиии техника, Кирил Гоцев
СОММ 237 Мениджмънт на артпроекти, доц. д-р Петя Александрова
СОММ 212 Мениджмънт в кратки аудиовизуални форми, проф. д- р Михаил Мелтев,
гл. ас. д-р Стойко Петков
СОММ 501 Професионална журналистка 3.0, ас. д-р Тодор Панайотов

Втори семестър
СОММ 103 Медийна рецепция,проф. Владимир Михайлов, д.н.
СОММ 201 Масова култура,проф. Иван Стефанов, д.н.
СОММ 203 Управление на финансите, Бойка Бойнузова
СОММ 214 Мениджмънт на Интернет продуктите, проф. д-р Руси Маринов,
д-р Пламен Павлов
СОММ 601 Онлайн телевизия,д-р Валери Маринов
СОММ 602 Блог и блогъри,Събина Панайотова
СОММ 603 Европейски практикипри аудиовизуалните услуги,
проф. д-р Михаил Мелтев

Трети семестър
СОММ 101 Обществено управление, доц. д-р Ангел Доралийски
СОММ 110 Уъркшоп за писане в медиите, Катя Атанасова
СОММ 208 Социологически практики в медиите, доц. д-р Мартин Канушев
СОММ 701 Онлайн преса, Иван Бедров
СОММ 702 Предприемачество в онлайн медиите, Кирил Гоцев
СОММ 703 Онлайн радио, Паулиaна Новакова
СОММ 704 Режисура в публицистичните аудиовизуални форми,
проф. д-р Михаил Мелтев

Оригинална публикация

Leave a Reply