Новите медии – по джоба на всеки предприемач

в. Застраховател прес | 24.02.2011

 

У нас рекламният пазар като обем е доста голям, но фирмите, които разполагат с огромни средства за реклама, не са толкова много. На практика в условията на криза българските фирми рекламират много пестеливо, което е естествено, като се има предвид налагащото се свиване на разходите. Но това не е практика, която помага да се запази или разшири пазарен дял.
А какво да кажем за малките компании, които имат отчаяна нужда едновременно от пари и реклама? Така че кризата по един естествен път насочва средните и малките компании и новосъздадените фирми към новите медии, които са по джоба на всеки предприемач – интернет и социалните мрежи. Къде по-смело, къде по-внимателно и с различен успех, в България вече се усеща раздвижване в тази посока.
Другата тенденция, която у нас все още се подценява, е фактът, че традиционните начини на рекламиране все по-малко работят. Хората са претрупани от грижи и информация и все по-рядко обръщат сериозно внимание на радио- и телевизионните реклами, на рекламите в пресата и билбордовете. Всички маркетинг отдели са изправени днес пред необходимостта да намерят директен път към клиентите със своите реклами, и то така, че да бъдат забелязани гарантирано. При това с минимум средства.

Стр. 4

Leave a Reply