Новите процедури дават сигнал, че при търговете има повече прозрачност

в. Пари | Александър ДУРЧЕВ, директор на комуникационна група All Channels Communication | 21.09.2010

В предишните години беше почти невъзможно да се работи с държавата – имаше определени агенции, които обслужваха нейните комуникационни проекти. Съвсем смело мога да заявя, че в момента около 90% от големите PR агенции имат спорадична работа с държавните институции. Държавата не е основният източник на приходи за големите компании в бранша. Частните клиенти са по-предпочитани, тъй като гледат крайния резултат, не толкова подготовката на документи за даден проект. При кандидатстването за проекти на държавните институции трябваше да разполагаш с изрядна документация. Това означаваше, че при най-малкия пропуск отпадаш от правото да участваш по-нататък. Този проблем беше много ясно изразен при предишното правителство. Това пречеше на голяма част от компаниите да участват в подобни кампании. Друг лош момент беше изискването за цена – много ниската финансова оферта невинаги е гарант за качествен продукт след края на кампанията. Сега има няколко големи поръчки, едната от които е за стимулиране на вътрешното потребление. Смятам, че държавата има възможност да влее доста пари в PR бранша в България. Когато става въпрос за работа с държавата, се говори за бюджети, които нито една голяма компания няма да даде. Затова такива проекти са много интересни за големите PR агенции. В момента се наблюдава промяна на ситуацията. С новите процедури се дава сигнал, че се случва нещо много по-прозрачно. Новият момент е, че при пропуски в документацията впоследствие можеш да изпратиш нужните документи. Това създава възможност за участието в тези търгове на повече агенции. Друг важен сигнал е, че вече има канцелирани спечелени търгове заради конфликт на интереси.

Стр. 23

Leave a Reply