ОББ и Министерство на спорта продължават подкрепата си за Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа

Комуникационна агенция PRoWay I 25.01.2011

Над 700 деца от 37 детски дома са взели участие в проявите на Българска спортна федерация за деца лишени от родителска грижа през 2010 година, отчете председателят на Федерацията, г-н Анатоли Илиев.

С подкрепата на генералния спонсор на БСФДЛРГ, Обединена българска банка, са организирани 6 зонални турнира, 1 Великденски и 1 Коледен турнир, както и съвместни стартове с български училища от 5 града от веригата „Ученическа гребна регата”, чието лице е олимпийската ни шампионка Румяна Нейкова. За 2010 година ОББ отдели за нуждите на Федерацията бюджет от 100 000 лева, ката партньорството ще продължи и през 2011 година.

От името на Министерството на физическото възпитание и спорта ангажимент към проектите на Федерацията заяви и заместник-министър Иван Ценов. Съвместното партньорство между Министерство, неправителствена организация и частна компания бе определено като пример за ефективно сътрудничество в подкрепа на социална кауза от Людмил Каравасилев, Мениджър „Връзки с обществеността и спонсорство” на ОББ.

 

Leave a Reply