ОББ намалява лихвите за нови ипотечни кредити до 6.50% в лева и евро

Обединена българска банка I 16.03.2012

6.50% е промоционалният лихвен процент по новите ипотечни кредити в лева и евро, който ОББ предлага на клиентите си до края на месец юни 2012 г.

Всеки, който желае да закупи жилищен имот или да рефинансира съществуващ кредит в друга банка за покупка на жилище, вече може да се възползва от еднакъв промоционален лихвен процент за лева и за евро в размер на 6.50% при превод на работна заплата или регулярни постъпления по сметка „Комфорт“ в ОББ.

В допълнение на промоционалната оферта, банката предлага и следните преференциални условия по такси, валидни за нови кредити до 30.06.2012:

  • Без такса за кандидатстване за всички видове ипотечни кредити
  • 0% такса за предсрочно погасяване със собствени средства след 3-тата година от срока на кредита
  • 3 пъти по-ниска преференциална такса за усвояване – 0.50% от размера на кредита в зависимост от условията за превод на работна заплата и пакет "Комфорт".
  • 0% процента такса за усвояване за клиенти, които желаят да рефинансират ипотечен кредит за покупка на жилищен имот

ОББ дава възможност на клиентите си да получат предварително одобрение за размера на кредита още преди да са избрали имота, който искат да закупят.

Ипотечните кредити за покупка на жилище са с размер до 500 000 лева или 250 000 евро и срок на изплащане до 35 години като максималната възраст за кредитоискателите към крайната дата на кредита е до 70 години.

Допълнителна информация за офертата можете да намерите на:

http://ubb.bg/bg-BG/FCK/91

За повече информация:

Анка Костова
Kostova_a@ubb.bg
тел.. +359 2 8112375

Leave a Reply