Обучение на IDC на тема: “Управление на Финансите в ИТ”

EVENTS.dir.bg

Кога: 18-19 февруари 2010 г. (четвъртък-петък)
Къде: София, СТЦ Интерпред
Достъп: Такса участие
Организатор: IDC България

Събитието: Двудневното обучение "Управление на финансите в ИТ", организирано от IDC България, предоставя практически знания как се разработват, използват и прилагат ИТ бюджети, как се осчетоводяват разходите за ИТ, как се разработват стратегии за справедливо начисляване на разходите за ИТ и се остойностяват услуги. Съдържанието на курса се базира на ITIL и ISO 20000.
Лектор: Огнян Дренски, вицепрезидент на Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ) и директор в Училище по бизнес компетенции

Основните цели на обучението са:

Да представи основните концепции на финансовия мениджмънт в частта ИТ;
Да очертае трите основни процеса на финансовия мениджмънт в ИТ и представи конкретните стъпки за:
- разработване на бюджети по ИТ;

- осчетоводяване на транзакциите в ИТ;

- изготвяне на сметките на потребителите и клиентите на ИТ услуги;

Да определи ползите от добрия финансов мениджмънт в ИТ;
Да обсъди основни варианти на прилагането на финансовия мениджмънт в ИТ в различните организации – само ИТ бюджет; бюджетиране и осчетоводяване на ИТ дейностите; финансов мениджмънт в пълния му обхват, включително коректно пресмятане на разходите по ИТ услуги, изготвяне на сметки на клиентите и инкасиране на съответните суми;
Да покаже конкретни примери за Финансов мениджмънт на ИТ.

"Управление на финансите в ИТ" е насочено към ръководители от високи и средни управленски нива, включително:

- изпълнителни директори и управители на фирми

- ИТ мениджъри

- финансови мениджъри

- мениджъри бизнес развитие

- длъжности лица, които отговарят за управлението на финансите в частта ИКТ

Предназначено е, както за компании, работещи в областта на информационните и комуникационните технологии, така и за организации, чийто бизнес зависи от ИТ.

Регистрационна такса: 285 евро + 20% ДДС

Завършилите курса получават професионален сертификат.

За повече информация и регистрация:

www.idc-cema.com/events/mfit10-2bg
е-mail: aivanova@idc.com; тел./факс: (+359 2) 969 30 56, 969 30 55

Оригинална публикация

 

Leave a Reply