ОНЛАЙН РЕПУТАЦИЯТА И МЕДИЙНИЯТ МОНИТОРИНГ СА ВСЕ ПО-ВАЖНИ ФАКТОРИ В БИЗНЕСА

 сп. Forbes | 30.11.2013 

ОНЛАИН РЕПУТАЦИЯТА е ключов елемент от съвременните маркетингови стратегии, чрез които управлявате, защитавате и контролирате положителните и отрицателните мнения в публичното пространство.
Трябва да си представите, че всичко, което правите или казвате, може да се появи в интернет. Едва тогава ще осъзнаете колко сериозно трябва да се отнасяте към своята марка и продукти.
В настоящия текст ще обърнем внимание на аспекта: анализ на онлайн репутация и медиен мониторинг.
Без коректното наблюдение на информационния поток в световната мрежа е немислимо създаването и управлението на онлайн репутацията. Мониторинг е потребен като предпоставка за изходни данни – преди изработването на комуникационната стратегия, преди селекцията на техниките и методите за положителното развитие на името, марката, бранда. Но мониторингът е потребен и особено ценен и като инструмент за осъществяване на контролната функция за ефекта от едно или друго PR начинание. Част от компаниите извършват мониторинг, като събират резултати от Google, друга част залагат на човешки ресурс в преравянето на online и печатни медии, трета част се доверяват на специализирани платформи за изготвяне на доклади под формата на анализи, графики, текстово представяне на публикациите. Точно такава платформа е и "NewsRain.pro".
Продуктът агрегира информация от над 1300 информационни източника (новинарски портали, печатни издания, социални мрежи, блогове форуми, ви-деопортали) в реално време. В последната версия на продукта разработчиците са наблегнали върху пълната автоматизация на отчетите.
Така с няколко клика на мишката вие ще получите пълна медийна и социална картина под формата на подробни графики, текст и изображения за вас, вашите продукти, брандове или конкуренти на пазара. Много компании са загубили част от активите си вследствие на късна и неточна информация при кризисни събития. Чрез платформата NewsRain ще елиминирате информационното затъмнение, ще повишите репутацията си, ще спестите бреме и пари. Управлението на репутацията е мощно оръжие в ръцете на компаниите, които са осъзнали влиянието й винаги са по-разпознаваеми, по-пред-почитани и по-авторитетни в очите на клиентите, партньорите и обществото.

Стр. 120

Leave a Reply