От 2010 г. Apeiron Academy, акредитиран център на Института по ПР на Великобритания, стартира професионална квалификация за вътрешни комуникатори

Apeiron Communication I 2009-10-29

CIPRОт януари 2010 г. Apeiron Academy стартира професионалната квалификация за специалисти в областта на вътрешните комуникации. Сертификатът за вътрешни комуникации е най-новата квалификационна програма на английския институт за
PR – the Chartered Institute of Public Relations (CIPR), чийто акредитиран център в България е Академията. Българският център е първият извън Великобритания, който получи акредитация и ще започне подготовка на специалисти в тази програма.

Новата квалификация на CIPR е подходяща за специалисти, работещи в сферата на вътрешните комуникации или такива, които имат опит в сходна област (PR, HR, медии), но биха искали да задълбочат познанията си за организационна култура и организационна промяна, стратегическо планиране в сферата на комуникациите, социални мрежи и нови медии. По време на обучението студентите ще получат статут на редови членове на най-голямата професионална организация на комуникационни специалисти в Европа – CIPR.

След завършване на Сертификата студентите могат да продължат своето обучение в по-високото ниво Диплома за вътрешни комуникации, която се разработва в момента, или в Дипломата за PR на английския институт. И двете по-високи степени могат да бъдат завършени в Акредитирания център за България – Apeiron Academy.

Обучението за придобиване на Сертификата е с продължителност 6 месеца и включва общо 20 учебни часа.

В Apeiron Academy лекциите ще бъдат водени от акредитирани гост-лектори на CIPR от Великобритания. В първия български випуск лектор ще бъде създателят на програмата Кевин Рък, който е и преподавател на Apeiron Academy в професионалните квалификации за PR специалисти на CIPR. Освен него гостуващ лектор ще бъде и Ан Пилкингтън, основател на PR Academy (Великобритания), професионалист с богат опит в сферата на комуникациите и акредитиран преподавател на CIPR.

Оригинална публикация

Leave a Reply