От къде идва и на къде отива ПиаР професията в България?

Apeiron Communication I 25.10.2010

Помогнете ни да разберем, включвайки се в изследването на Apeiron Research

Мащабно проучване, свързанo с различни аспекти на ПиаР професията, класическите теоретични модели на ПиаР и тяхното приложение в България, стартира от днес Apeiron Research.

Изследването е насочено към български ПиаР специалисти от всички области и организации.

Като негови инициатори, имаме амбицията то да достигне до максимално широка група колеги, за да получим представителни за българската ПиаР действителност резултати.

А защо не и да провокираме последващ дебат?

Разбира се, няма да получим никакви данни без вашата професионална помощ!

Помогнете ни да открием заедно българския PR модел, включвайки се в анонимната анкета на Apeiron Research ТУК.

Попълването на въпросника отнема 5-10 минути!

Идеята зад проекта?

Изследването има за задача да установи промените, настъпили през последното десетилетие в начина, по който българските ПиаР специалисти изпълняват своите професионални задачи. Резултатите от проучването ще бъдат съотнесени към данни от проведени в България две аналогични изследвания през 1999 г и 2007 г.

Друга цел на изследването е да установи мениджърски или изпълнителски позиции заемат ПиаР-ите в България и как виждат функциите си в своите организации.

Темата е важна, тъй като у нас все още не са много тези, които осъзнават стратегическата роля на ПиаР и това, което той може да прави за една организация.

Във фокуса на изследването е и още един ключов елемент, а именно културните фактори на работната среда, които определят и професионалните принципи на българските комуникатори. Използваният модел за изследване на тези културни специфики и връзката им с основните теоретични модели в ПиаР литературата стъпва на базата на четири културологични променливи – избягване на рисковите проекти, индивидуализъм/колективизъм, маскулинност/фемининност, властова дистанция.

На базата на събраните данни ще потърсим отговор на основния въпрос – подпомагат ли културните особености на работната среда в българските организации, или точно обратно – възпрепятстват добрите професионани практики.

Резултатите?

Резултатите от проучването ще бъдат представени на Втория Средиземноморски форум за ПиаР, който ще се проведе в Катания, Италия на 19 и 20 ноември 2010 г.

Водеща тема на второто издание на конференцията е „Регионални системи в Евро-Средиземноморската зона. Съревнование или партньорство? Ролята на ПиаР”.

Във фокуса на форума ще бъде споделянето на опит и възможности за взаимодействие между отделните локални системи в региона, превръщайки отношенията между тях от конкурентни в партньорски. Организаторите на форума виждат в него възможност за подпомагане на икономическото развитие на целия регион чрез изграждане на мрежи и ефективно взаимодействие между отделните местни системи.

За допълнително информация вижте http://www.med-com.it/.

Оригинална публикация

Leave a Reply