Печалбата на “Билборд” се понижи двойно

в. Пари | 04.02.2011
 

Печалбата на рекламната компания "Билборд"спада двойно до 272 хил. лв. Това показва отчет на дружеството за 2010 г., представeн пред
Българската фондова борса. Продажбите на дружеството се понижават с близо 40% до малко над 10 млн. лв. Компанията обяснява спада в приходната си част с настъпилата финансова криза. "Вследствие въздействието на икономическата криза рекламната
и печатарската индустрия в България се сблъскаха със сериозни проблеми – намалели поръчки, нарастване на дела на по-нискокачествените, но за сметка на това по-евтини печатни материали и услуги и дори отлив на клиенти", обясняват от дружеството.

Стр. 11

Leave a Reply