Пета среща на членовете на Българското дружество за връзки с обществеността

БДВО I 22.01.2013

Управителният съвет на БДВО свиква редовно Годишно общо отчетно-изборно събрание, което ще се проведе на 23 февруари 2013 г., събота, от 11:00 ч. в Конферентна зала на Софийски университет (Ректорат, Северно крило, ет. 2, вход откъм ул. Шипка).

Ведната след Годишното общо отчетно-изборно събрание ще се проведе и Петата среща на членовете на БДВО.

ПРОГРАМА

12.15 – 13.30 Пета среща на членовете на БДВО

По време на Петата среща ще бъдат обсъдени развитието и дейността на Дружеството през 2013 г., като членовете на БДВО ще могат да споделят своите мнения, идеи и препоръки за функционирането на Дружеството и всички теми, които имат отношение към дейността на организацията. Темите, които ще бъдат обсъдени, включват:

1. PR Приз и PR Фестивал 2013
2. Стратегически приоритети на БДВО
3. Участие на БДВО в инициативи с обществена значимост

Участниците в срещата могат да поставят за обсъждане и да споделят своите виждания и по други теми от общ интерес.

Покана за Годишно общо отчетно-изборно събрание и Пета среща на членовете на БДВО

За потвърждение и/или допълнителна информация:

Пламена Павлова
Административен секретар
Тел.: 02/ 495 85 82 и 0887 45 00 40
Е: office@bdvo.org 

Leave a Reply