Победители в “PR Приз 2012”

БДВО I 17.05.2012

Категория: Корпоративна PR кампания
I –ВО МЯСТО
Проект: “20 години Пощенска банка”
Организация: Пощенска банка
 
Категория: Обществено значима PR кампания на организация от бизнес сектора
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “Аз съм с теб”
Агенция: ОТ-ДО Консулт
Клиент: Рош България
 
II –РО МЯСТО
Проект: “Дарителска инициатива "Избери, за да помогнеш”
Организация: Райфайзенбанк (България)
 
III –ТО МЯСТО
Проект: “Създаване на информационни центрове на Аурубис България”
Организация: Аурубис България
 
Социално отговорна PR кампания на организация от нестопанския сектор
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “Аз съм от значениe”
Агенция: Symmetric Communication
Клиент: SOS Детски селища България
 
II –РО МЯСТО
Проект: “Софийски фестивал на науката 2011”
Организация: Британски съвет България
 
III –ТО МЯСТО
Проект: “Национална информационна кампания за профилактика на грипа в България”
Агенция: Max Communications
Клиенти: Съюз на българските медицински специалисти и Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България
 
PR Проект в публичния сектор
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “България – спомени с усмивка”
Агенция: MAG Advertising
Клиент:
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 
PR проект за вътрешни комуникации
I –ВО МЯСТО
Проект: “VIVACOM Избори 2011”
Организация: VIVACOM
 
Категория: PR проект за продукт или услуга
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “SoulHunters”
Агенция: Publicis MARC Group
Клиент: Philips България
 
II –РО МЯСТО
Проект: “ABSOLUT MODE LIMITED EDITION”
Агенция: bWorks
Клиент: Pernod Ricard Bulgaria
 
III –ТО МЯСТО
Проект: “Не позволявай дърветата да станат дървесина”
Организация: ЧЕЗ България
PR проект за продукт или услуга
 
Специално събитие
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “Изложба "Многоликата човешка същност"
Агенция: Go Green Communications
Клиент: АстраЗенека България
 
II –РО МЯСТО
Проект: “Arena Professional 2011”
Агенция: Магика Ивентс
Клиент: АСК Реклама и ПР обслужване ООД
 
PR проект на медия
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “TV 7 в България”
Медиа: TV 7
 
II –РО МЯСТО
Проект: “Международна конференция "Автомобилното застраховане в Югоизточна Европа: Трансгранични проблеми и решения"
Медиа: Insmarket.bg
 
Категория: Онлайн кампания или проект
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “Освободи интернет”
Агенция: Publicis MARC Group
 
Категория: Политически PR
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “Коалиция Варна Утре – Искаш ли нещо различно?”
Агенция: Propaganda Public Communications
Клиент: Коалиция Варна Утре
 
PR на студентски проект
 
I –ВО МЯСТО
Проект: “The PR Ethics Man”
Студенти: Иван Тотев и Калина Тончева
Университет: Бургаски свободен университет
 
М-Tel PR Challenge Contest
 
Първо място в M-Tel PR Challenge Contest, състезанието за практици, спечели Розалия Благоева – Директор връзки с клиенти, агенция От-До Консулт
 
Победителите в Student M-Tel PR Challenge Contest са:
 
I-ВО МЯСТО
Ива Иванова и Йоана Кунова, Югозападен университет
 
II-РО МЯСТО
Виктория Царева и Данира Доспевска, Софийски университет
 
III-ТО МЯСТО
Иван Тотев и Калина Тончева, Бургаски свободен университет
 
 
Специална награда на КРИБ
 
Категория "Социално отговорна PR кампания на организация от бизнес сектора"
Проект: Политика на отчетност за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие на Пощенска банка
Организация: Пощенска банка
 
Специални награди на Дипломат Корпорейшън за подобряване качеството на живот в България
 
Проект: VIVACOM Art Hall
Организация: VIVACOM
 
Проект: Зелена линия Витоша
Агенция: 2А Пропаганда
Клиент: Лидл България 
 

One Response to “Победители в “PR Приз 2012””

  1. БДВО награди най-успешните PR кампании и проекти в конкурса „PR Приз 2012” | PR&Медиа Новини Says:

    [...] по темата: Победители в “PR Приз 2012” Сподели [...]

Leave a Reply