Победителите от PR Приз 2011: Категория: PR на студентски проект, Проект: “Сигурна морска връзка”

сп. Sign Cafe | 08.07.2011

Категория: PR на студентски проект Проект: "Сигурна морска Връзка" Студенти: Динко Генов и Калина Пенчева Университет: Бургаски свободен университет Фирма "Сий Линк Шипинг" ООД, като представител на частния бизнес в областта на корабното агентиране, спедицията на товари, логистиката и корабния мениджмънт в България, е една от многото български фирми, засегнати от значителния спад в световната и българската икономика. Фирма "Сий Линк Шипинг" ООД е изправена пред необходимостта да намери нови начини за преодоляване на негативите от финансовата и икономическа криза. Един от тези начини, според ръководството й, е въвеждането на нова услуга – Укрепване и разкрепване на товари на борда на различни видове превозни средства (кораби, товарни автомобили, жп вагони, контейнери). Стратегии Насрочване и провеждане на лични срещи с управителите или мениджърите по логистика в рамките на три месеца. Посещения на международни изложения и панаири с цел предлагане на новата услуга (Пловдивски международен панаир, специализирани изложения по отрасли и т.н.) в рамките на три месеца. Комуникационни стратегии Представяне на фирма "Сий Линк Шипинг" ООД като партньор на производители и търговци, гарантиращ качеството при транспорта на различните стоки и товари. Предоставяне на богата информация и разясняване на важността на предлаганата услуга за надеждното и безопасно транспортиране на товарите на всички фирми, имащи отношение към превоза на стоки по море и суша. Използване на убеждението като ефективна комуникационна стратегия с цел по-добро разбиране на необходимостта от използването на предлаганата услуга. Послания фирмата олицетворява изискванията и високите стандарти на BIMCO (The Baltic and International Maritime Council) и БАКБА (Българска Асоциация на Корабните Брокери и Агенти). Фирма "Сий Линк Шипинг" ООД осигурява безопасността не само на превозвания товар, но и сигурността на самото превозно средство и неговия екипаж. Чрез разнообразяване на предлагания пакет от дейности фирмата работи за затвърждаване на авторитета и издигане на престижа на частния бизнес в сферата на обслужването в морския и сухопътен транспорт. Тактики • Персонални срещи с управителите или мениджърите по логистика. • Посещение на Международен пролетен панаир в гр. Пловдив за осъществяване на директни търговски контакти. • Изработване на рекламни брошури. • Изготвяне на реклама и публикуването й в специализираното списание "Логистика" и "Транспортен вестник" – издания на Българска Транспортна Преса ООД.

Стр. 80

Leave a Reply